• Satsning på den psykiatriska vården på SÄS

  Pressmeddelande-
  I dag beslutade regionstyrelsen om en stor satsning på Psykiatrins kvarter vid Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Totalt handlar det om en investering om ca 840 miljoner kronor, den största satsningen på både barn- och ungdomspsykiatrisk och vuxenpsykiatrisk vård på många år vid Södra Älvsborgs sjukhus.

  – Psykiatrin är en av Grönblå Samverkans fokusområden under denna mandatperiod. Denna satsning ska därför ses som ett led i arbetet mot en modern psykiatrisk vård och en värdig, säker och förbättrad patientmiljö, säger Göran Larsson (MP), ordförande, styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus i en kommentar till dagens beslut i Regionstyrelsen.

  Investeringen i Psykiatrins kvarter skapar förutsättningar för en modern psykiatrisk vård som möter både nationella och regionala krav. I framtiden väntas en utveckling med fler äldre personer, ökad psykisk ohälsa, komplexa vårdbehov och krav på förbättrad och mer individuellt formad heldygnsvård.

  – Dagens beslut om storsatsningen på psykiatrin inom SÄS känns väldigt bra. Det kommer ge oss goda möjligheter att utveckla vården och utöka antalet vårdplatser, menar GrönBlå Samverkans partiföreträdare i SÄS styrelse: ordförande Göran Larsson (MP), ChrisTina Yngvesson (M), Birgit Andersson (L), Leif Sternfeldt (C) och Lars-Inge Andersson (KD).

  – Äntligen är beslutet fattat om satsningen på psykiatrins kvarter. Det öppnar upp för möjligheter att utveckla psykiatrin och påverkar arbetsmiljön för både patienter och personal, säger Cecilia Andersson (C), ersättare i Regionstyrelsen och ledamot av Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

  Som bygginvestering består projektet av ett helt nytt hus och en befintlig byggnad som ska renoveras och byggas om. De sammanlänkas av en ny entré till vårdavdelningar, öppenvårdsmottagningar och lokaler för aktiviteter och rehabilitering. I entrén kommer också att finnas caféverksamhet, incheckning för patienter och lokaler för campus.