• Scenkonst för barn och unga stärks

  Pressmeddelande-
  2017 riktas 1 mnkr extra till Regionteater Väst i syfte att utveckla teaterns verksamhet för yngre och dess samverkan med det fria scenkonstlivet. Det fattade Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen beslut om i dag.

  Regionteater Väst, ett bolag som ägs av Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun, är Sveriges största turnerande scenkonstinstitution för en ung publik. Den genomför dans- och teaterföreställningar runt om i Västra Götaland.

  – Genom denna insats ger vi yngre större möjlighet att komma i kontakt med levande scenkonst. Det är inte minst viktigt för de som bor på orter som ligger långt från närmsta teater. Dessutom får fria aktörer inom scenkonstområdet bättre chanser att nå ut med sin verksamhet, säger Conny Brännberg (KD), ordförande i Kulturnämnden.

  Regionteater Väst arbetar med egna produktioner, gästspel och andra publika aktiviteter. Den delar även med sig av sina erfarenheter, metoder och resurser till bland annat det fria kulturlivet, skolor och arrangörer. Framtagandet av produktioner görs ofta i nära samarbete med barn.

  – Betydelsen och efterfrågan av scenkonst av hög kvalitet för yngre är omfattande. Mötet med och deltagandet i konst bidrar till ökad bildning och stärker den personliga utvecklingen. Här fyller både Regionteater Väst och det fria kulturlivet en viktig funktion, säger Anna Sibinska (MP), ordförande i Regionteater Väst.

  Kommentarer:
  Conny Brännberg (KD), ordförande Kulturnämnden, 0703-41 05 65
  Anna Sibinska (MP), ordförande Regionteater Väst, 0767-84 78 65