• Vaccination mot rotavirus till alla barn i Västra Götaland blir kostnadsfritt

    Idag beslutade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att vaccination mot rotavirus införs kostnadsfritt för alla barn i Västra Götaland. Rotavirus drabbar främst barn i åldrarna 6-24 månader och är den främsta orsaken till magsjuka bland barn i Sverige. Det är mycket smittsamt. Sjukdomsbördan av rotavirusinfektion är stor i Sverige och i princip alla barn har vid fem års ålder varit infekterade med viruset.

    En regional upphandling av vaccin och ett generellt erbjudande inom barnhälsovården ger möjlighet för alla att vaccinera sitt barn och därmed förutsättning för en jämlik hälsa.

    Dagens beslut innebär att alla nyfödda barn kommer att erbjudas vaccination. En process för att upphandla vaccinet kommer nu att påbörjas i regionen. Vaccinationen kan kombineras med det nationella vaccinationsprogrammet och ges vid ordinarie besök inom barnhälsovården med start vid 6 veckors ålder och ska vara avslutad senast vid 4 respektive 5 månaders ålder, beroende på vilket vaccin som upphandlas.

    Enligt ett kunskapsunderlag från Folkhälsomyndigheten om hälsoekonomi kan ett införande av rotavirusvaccination i det allmänna vaccinationsprogrammet innebära en samhällsekonomisk vinst för Sverige på ungefär 700 miljoner kronor under en sexårig tidshorisont. Det motsvarar en årlig vinst om 120 miljoner kronor huvudsakligen bestående av minskade produktionsförluster till följd av arbetsfrånvaro.