• Vi organiserar vården som på 1800-talet

  Debattartikel GT – Magnus Berntsson och Hampus Hagman
  I mitten av 1800-talet fasades åderlåtning ut som gängse behandlingsmetod i vården. Vid samma tid skapades de svenska landstingen. Detta var före den första sjuksköterskeutbildningen i Sverige och långt före sådant som vi i dag ser som självklart, som till exempel röntgenundersökningar. Likheterna med 1800-talets vård är få, men organisationsmodellen är den samma. Det vill Kristdemokraterna ändra på.

  Sjukvården har i dag ett antal problem som vi måste lösa. Ett av dessa problem är att bostadsadressen avgör sannolikheten att överleva en sjukdom. I en region kan en patient räkna med en viss tillgänglighet och ett visst behandlingsresultat. I en annan region hade samma patient fått en helt annan väntetid och i värsta fall ett annat behandlingsresultat.

  I Västra Götalandsregionen har Kristdemokraterna och de övriga styrande partierna under de tre senaste åren tillfört 6,5 miljarder kronor till sjukvården. Viktiga satsningar har gjorts för att öka tillgängligheten till vården, korta köerna och förbättra psykiatrin. Det är förstås väldigt bra, men att fortsätta arbeta i detta uppsplittrade mycket gamla system håller inte i längden.

  Sjukvårdspersonalen runtom i landet – som läkare, undersköterskor och ambulanspersonal – gör varje dag ett fantastiskt arbete för att göra vården så bra som möjligt. Likaså gör många regionala sjukvårdspolitiker sitt yttersta för att skapa förutsättningar för att vi ska ha bästa tänkbara sjukvård. Det är inte detta som är problemet. Problemet är att de alla tvingas arbeta i ett förlegat system. Kristdemokraternas lösning är att staten tar över ansvaret för sjukvården från regionerna och landstingen. På så vis skapar vi förutsättningar för att säkra en trygg och likvärdig vård av hög kvalitet i såväl Göteborg som i övriga delar av Västra Götaland och Sverige.

  Eftersom ett omritande av kartan för den regionala nivån där sjukvården ingår tyvärr misslyckades har regionfrågan lagts åt sidan för lång tid framöver. Men sjukvården får inte lämnas åt sitt öde. Behovet av förändring är fortfarande lika stort. Utöver sjukvård hanterar regionerna och landstingen framför allt regional utveckling och kollektivtrafik. När sjukvårdsansvaret flyttas kommer det inte att vara ändamålsenligt att behålla regionerna och landstingen i sin nuvarande form för att hantera enbart dessa frågor.

  Men detta löser förstås inte alla problem i vården. Mycket mer behöver göras. Den som är sjuk måste kunna få möta en läkare senast nästkommande dag. Därför vill Kristdemokraterna satsa på primärvården. Vårdcentraler och jourläkarmottagningar ska ha öppet kvällar och helger och kunna göra mer saker. På så vis avlastas de nu hårt ansatta akutmottagningarna och väntetiderna där blir kortare. Vi vill ha en trygg vård nära dig.

  Ett annat problem är den brist på tid som många anställda inom vården har. Vården har blivit alltmer avancerad och det ställer stora krav på personalen. Samtidigt har tidigare yrkesgrupper som vårdbiträden, vaktmästare och andra servicefunktioner nästan helt försvunnit. Effekterna av detta är mycket allvarliga. Högutbildade läkare och sjuksköterskor har komplicerade vårdsituationer att hantera, men behöver också i större utsträckning än tidigare ta hand om servicen runt själva vårduppgiften.

  När inte vårdbiträden finns till hands för att servera måltider till inneliggande patienter, får undersköterskor rycka in. Det har inneburit att sjuksköterskor behövt ta hand om en del av undersköterskornas sysslor, vilket i sin tur lett till att läkare har fått ta hand om en del sjuksköterskeuppgifter. Kristdemokraterna vill att kliniker, vårdavdelningar och vårdcentraler ska ha egna vårdserviceteam, som stöder verksamheten med alla viktiga uppgifter som behövs, men som inte kräver vårdutbildning.

  Vårdköerna i Sverige är i dag dubbelt så långa som de var för fyra år sedan. När Kristdemokraterna senast satt vid regeringsmakten kortade vi vårdköerna kraftigt genom särskilt riktade pengar till detta. Vi har lyckats kapa köerna förut, och kommer att kunna göra det igen. Du ska kunna lita på vården.

  Magnus Berntsson (KD)
  Regionpolitiker

  Hampus Hagman (KD)
  Riksdagskandidat