• Vi satsar på biografer

  Debattartikel Skaraborgsbygden.se – Conny Brännberg och Emmyly Bönfors
  Kulturnämnden i Västra Götaland gör en stor filmsatsning. I samband med att Göteborg Film Festival firar 40 år ges digitala biografer runt om i regionen ett erbjudande om att ingå i ett tekniskt nätverk.

  Regionfullmäktige är överens om att ett viktigt strategiskt insatsområde för kulturen är att ”Nyttja tekniken”. Det handlar om hur kulturen kan vara en del av den digitalisering som sker. Tillsammans med andra finansiärer har vi nu 48 digitala biografer i regionen. Idén är nu att dessa ska kunna användas för samsändning.

  Starten för ett nytt gemensamt arbete sker i samband med att filmfestivalen rullar ut röda mattan på biografen Draken i Göteborg. Vid denna galapremiär ska samsändning ske till 40 salonger runtom i regionen. För Kulturnämnden är perspektivet stad och land viktigt att betona och detta möjliggörs genom den nya tekniken.

  Kulturnämnden tar en rad olika initiativ för att använda modern teknik och därmed också skapa ett attraktivt utbud utanför de större städerna. Vårt mål är att hela regionen ska kunna utvecklas och med modern teknik kan den som bor på landsbygden ta del av utbudet. I första hand handlar vår satsning på de digitaliserade biograferna, men streaming kan också ske till datorer, mobiler och läsplattor.

  Den moderna tekniken kan aldrig ersätta det personliga mötet eller den direkta upplevelsen i salongen men en satsning på digitalisering blir ett gott komplement. Vi kallar satsningen för biolyft och vill med detta betona betydelsen att biografen finns kvar i hela regionen.

  Conny Brännberg (kd)
  Emmyly Bönfors (c)
  kulturpolitiker i Västra Götalandsregionen