• Äldre drabbas av orimliga skillnader i omsorg

  Det finns tecken på att många äldre som nekas plats på äldreboende möts av njugghet i en del kommuner. Vårdbehov ifrågasätts eller utreds överdrivet kritiskt. Äldreomsorgen måste prioriteras högre i många kommuner, skriver Jakob Forssmed, Kristdemokraterna.

  Vi har den mest långtgående reformagendan för bättre äldreomsorg. Några av våra viktigaste förslag:

   Inför en äldreboendemiljard för särskilt boende för äldre. Kommuner som klarar att ge plats i särskilt boende inom...

 • – Efter snart fyra är under S-styre står Sverige mitt i fem kriser:

  ?Vårdkrisen – Du ska kunna lite på vården ?Äldrekrisen- Du ska kunna lite på äldrevården ?Trygghetskrisen- Du ska kunna lita på Sverige ?Värderingskrisen ?Familjekrisen Vill du veta hur vi tänker lösa dessa kriser? följ#välfärdslöftet så berättar vi mer.

  -Andreas Carlson, Riksdagsledamot Jönköpings län

 • Slopa pensionärsskatten

   VÅRT VÄLFÄRDSLÖFTE  Pensionärsskatten ska slopas.

  Vi Kristdemokrater har föreslagit och finansierat att helt och hållet slopa skillnaden i beskattning mellan skatt på arbete och på pension. Det är dags att landets pensionärer får en rättvis beskattning av sin uppskjutna lön. #välfärdslöftet

 • Frontpersoner bildar starkt lag inför valet

  Inför valet 2018 kommer fem personer att agera frontpersoner med ansvar för varsitt politiskt område tillsammans med partiledare Ebba Busch Thor. De fem är Jakob Forssmed, Lars Adaktusson, Acko Ankarberg Johansson, Andreas Carlson och Caroline Szyber.

  – De här fem personerna har ett särskilt ansvar att lyfta politikområden som vi kristdemokrater tycker är viktiga för Sverige, och även att fortsätta utveckla politiken, säger Ebba Busch Thor.

  Frontperson äldre. Jakob Forssmed, 1:e...

 • Vårt välfärdslöfte – Du ska kunna lita på Sverige!

  Ebba Busch Thor talar på Kommun- och landstingspolitiska dagarna 2018.

  Det talade ordet gäller.

  Visst är det roligt att få vara här i Jönköping. Vilket jobb ni har gjort lokalt. En varmt applåd till Stina Sinclair och Albin Björhag som dragit ett jättelass, och till alla lokala volontärer.

  Småland är ju ett kristdemokratiskt kärnland. Och ibland kan man ju undra om vi kristdemokrater inte är ute efter att göra hela Sverige lite mer småländskt.

  ”Inför vår herre är v...

 • Riv upp arenabeslutet – utveckla Stadsparksvallen

  Riv upp arenabeslutet – utveckla Stadsparksvallen Motion till kommunfullmäktige

  Det har nu snart gått nio månader sedan kommunfullmäktige beslutade att kommunen ska bygga en fotbollsarena på Jordbron. Beslutet var och är ekonomiskt orimligt och oansvarigt! Investeringsutgiften för projektet beräknas till minst 548 miljoner kronor. Driftskostnaden till knappt 32 miljoner kronor per år efter det att hyresintäkter räknats in. Vår bedömning är dock att kostnaden kommer att bli än högre.

  Kr...

 • Kristdemokraterna vill återupprätta välfärdslöftet.

  Idag presenterar vi ”Välfärdslöftet – en budget för vård, omsorg och trygghet”. Vi ser hur vårdköerna växer, äldreboendeplatser saknas och polisen lider av ledningsproblem och bristande resurser. Välfärden sviker när man behöver den som mest.

  Vi gör kraftfulla satsningar på sjukhusvård, primärvård och äldreomsorg. Kristdemokraterna satsar närmare 8 miljarder kronor mer än regeringen under 2018 på vård och äldreomsorg. Vi gör det med strukturellt riktiga reformer för en trygg och tillgä...

 • Gruppmöte – Aron Modig

  Under vårt gruppmöte den 7 november hade vi besök av Riksdagsledamoten Aron Modig. Aron arbetar framför allt i riksdagens socialförsäkringsutskott där han är ordinarie ledamot.

  Under kvällen lyfte Aron fram viktiga frågor och argument för KD´s nationella budgetmotion.

  Från budgeten:

  Kristdemokraterna arbetar för ett samhälle som håller ihop och som ger människor möjlighet att försörja sig, känna trygghet och bygga goda relationer. Ett samhälle där ingen hålls tillbaka och...

 • Bättre för barn och familjer

  Trygga familjer ger barn goda förutsättningar att klara livets olika utmaningar. Vi vill familjesäkra politiken, att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer.

  Vi vill: • Förbättra för barn och familjer genom att minska barngruppernas storlek i förskolan och på fritids och öka familjers valfrihet att välja barnomsorg. Införa en barnomsorgspeng även för föräldrar som själva har hand om omsorgen för sina barn. • Förbättra stöd...