• VÄRNA BARN, ÄLDRE OCH SJUKA!

  De partier som styr Jönköpings kommun har beslutat att under de kommande åren spara på vård i livets slutskede (Ekhagens gästhem), lägga ner äldreboenden samt under 2021 spara drygt 15 mnkr på grundskolan. Vi röstade emot!

  Jönköping ska vara en bra plats att växa upp på. Det ska kännas tryggt att åldras och när man är som allra mest skör och utsatt ska kommunens skyddsnät vara som starkast. Vi Kristdemokrater kommer att fortsätta arbeta för en god välfärd och ett ansvarsfullt förvaltan...

 • Barn i Sverige är rädda för skottlossningar

  Nästan varannat barn i årskurs nio undviker vissa platser, aktiviteter eller personer av oro för brott. Det är inte vi i KD som hittat på det här, det kommer från en alldeles färsk undersökning som Brå, Brottsförebyggande rådet, tagit fram. Ett barn vittnar i TV om att han är rädd att gå till hemkunskapen, han är rädd för skottlossningar. Kriminaliteten berör alla i Sveriges land och kommer inte att sluta av sig självt; barn, ungdomar, äldre – alla berörs. Polis och åklagare måste få bä...
 • 21 Regioner försvårar arbetet med pandemin

  Pandemin visar tydligt att vi behöver EN tydlig styrning av vården! Uppdelningen av 21 regioner försvårar arbetet under pandemin, säger Johan Carlsson i Ekot. Många regioner har gjort stora insatser i år, men organisationen av vården är fel i grunden och det märks tydligt under en pandemi. Just nu lever 7 av 10 svenskar under utökade restriktioner. Märkligt att regeringen inte dragit lärdom av våren. Gå med i KD och hjälp oss införa en nationell vårdförmedling redan nu och mer statligt ansvar...
 • JOBBA MOT KRIMINALITETEN. GÅ MED I KD!

  Januaripartierna har tappat greppet om kriminaliteten och brottsligheten blir allt grövre i Sverige. Skjutningar pågår i oförminskad takt och många är rädda för att gå ut på gator och torg. Sverige förtjänar bättre. Tiden när andra partier skrattade åt vårt förslag om 10 000 nya poliser är över. Vi vill rekrytera poliser från Norge, där det finns arbetslösa poliser. Vi vill anställa administrativt stöd för att frigöra tid, 400 civila utredare och specialister. Vi sparar inte på krutet när d...
 • TRYGGARE FÖRLOSSNINGSVÅRD OCH EFTERVÅRD – EN JÄMSTÄLLDHETSFRÅGA

  Varje år föds över 100 000 barn i Sverige. Svensk mödra- och förlossningsvård är på många sätt fantastiskt. Men det finns också mycket att göra. Bristen på barnmorskor är stor i 18 av landets 21 regioner. Och det är även oacceptabelt stora skillnader i vård och vårdresultat beroende på var man bor. Det märks bland annat i antalet förlossningsskador. Alltför många kvinnor lever med skador och svåra smärtor efter sin förlossning. De får höra att det är normalt. Att det inte finns något man att ...
 • SLUTA UNDERVÄRDERA KVINNORS HÄLSA

  Smärta, obehag, psykiskt lidande och rädsla. Det är vardag för många kvinnor runt om i landet. Det beror på att kvinnosjukdomar och åkommor som främst drabbar kvinnor länge varit underbeforskade, underdiagnostiserade och underbehandlade. Det innebär i praktiken att kvinnors fysiska problem, välmående och hälsa inte tagits på allvar. Det är ett stort jämställdhetsproblem i Sverige. Visste du att ungefär 10 % av kvinnor har endometrios – och att det saknas botande behandling? Och att up...
 • Norska poliser till Sverige

  Sverige är i ett mycket kritiskt läge när det gäller brottsligheten. Skjutningarna pågår i oförminskad takt samtidigt som brotten blir grövre. Regeringen och dess samarbetspartier hade 105 miljarder att spendera i sin budget, men valde att hantera de rättspolitiska frågorna med en förödande nonchalans. Det finns omkring 250 färdigutbildade poliser i Norge som inte fått plats i norska polisen. Med en snabb introduktionsutbildning skulle de kunna jobba i Sverige, med samma befogenheter som sven...
 • 157 968 patienter stått olagligt länge i vårdkö.

  Aldrig förr har så många väntat på vård. Den stress och oro som patienten och deras anhöriga utsätts för under de för långa väntetiderna är oacceptabel. Sverige hade rekordlånga vårdköer redan innan Corona. Tiotusentals operationer har sedan skjutits upp under krisen. Och nu blir inte ens hälften av alla operationer utförda i tid. Tillgängligheten är svensk sjukvårds största problem. Det beror inte i huvudsak på att vården, totalt sett i Sverige, saknar resurser utan att de samlade resurser...
 • TILLBAKA TILL JOBBET – SATSNINGAR PÅ FLER JOBB!

  Mellan mars och augusti i år skrev 384 000 personer in sig som arbetslösa i Sverige. Läget är alarmerande. Därför lägger KD nu ett förslag som kan ge 86 000 nya jobb på kort tid.

  För att stimulera till anställningar föreslår KD ett tillfälligt stöd till alla som nyanställer personer som idag varit arbetslösa 1-6 månader under senaste halvåret. Hela arbetsgivaravgiften, inom vissa gränser. Förslaget skulle kunna träda i kraft redan 1 oktober.

  Läs mer om förslaget på kristdemokrat...

 • BLANKT NEJ TILL NY FASTIGHETSSKATT

  KD kommer aldrig medverka till att fastighetsskatten återinförs. Vi avskaffade den för att det är en oförutsägbar skatt på något som i sig inte genererar något beskattningsbart kapital förrän fastigheten säljs.

  Alla som äger ett hus vet att det inte finns något bottenlöst von Anka-valv insprängt i bjälklaget att ösa pengar ur när skatten ska betalas. I de förslag som hittills presenterats kan ett genomsnittligt småhus få en årlig skatt på nära 30 000 kronor. Och väl på plats blir param...