• Budget 2020: Barn och unga – och hela länet prioriteras

  Den styrande koalitionen i ANA (Region Jönköpings läns nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet) presenterar nu sitt förslag till budget och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan för 2021-2022. Inom regionala utvecklingsområdet lyfter man fram ett antal prioriterade inriktningar och också aktiviteter tänkta att driva på utvecklingen i avsedd riktning.

  – När det gäller företagande och innovation vill vi verka för att länets företag i högre omfattning ska kunna tillvara...

 • Mia Frisk ny RSO

  Klart med Kristdemokraterna anfallslag i Region Jönköpings län. 

  Under måndagen beslutade Kristdemokraternas partidistriktsstyrelse om vilka personer som ska nomineras till partiets ledande positioner i Region Jönköpings län.

  Mia Frisk nomineras till Regionstyrelsens ordförande och väljs till gruppledare. Hon blir därmed Kristdemokraternas enda regionstyrelse ordförande i landet.

  Monica Samuelsson från Vetlanda nomineras till 1:a vice ordförande i nämnden f...

 • KD vill avveckla landstingens sjukvårdsansvar

  Kristdemokraterna vill att staten ska ta över hela sjukvårdsansvaret. Alla patienter ska få bästa tänkbara vård. En jämlik vård i hela landet. Det presenterar Kristdemokraterna idag i partiets valmanifest

  Kristdemokraterna vill att staten övertar ansvaret för all den sjukvård som landstingen ansvarar för. Vi menar att detta är nödvändigt för att vi ska kunna garantera en jämlik vård av hög kvalitet i hela landet. Vi konstaterar, i likhet med många professionella bedömare, att den organ...

 • Ny lag behövs för mindre barngrupper

  Sommarsemestrarna går mot sitt slut. För många föräldrar innebär det tyvärr en klump av oro i magen. Trots många fagra löften om mindre barngrupper i våra förskolor kvarstår problemen. Särskilt allvarligt är det för de allra minsta barnen som riskerar att drabbas av en stress som leder till koncentrations- och inlärningssvårigheter.

  Enligt Skolverket består varje småbarnsgrupp (1-3 år) i förskolan i genomsnitt av 12 barn. För 4-5-åringar är den genomsnittliga gruppstorleken 15 barn. Om...