• Region Jönköpings län ska barnsäkras

  Idag har Alliansen i Region Jönköpings län gett uppdraget om att Region Jönköpings län ska barnsäkras. Alla de barn och unga som bor i vår region ska ges en bra start på livet, och så goda uppväxtvillkor som möjligt. Satsningar på barn och unga ska inte stanna vid enskilda verksamheter och projekt. Arbetet med och för barn ska vara en naturlig och självklar del av Region Jönköpings län.

  Insatser riktade mot barn och unga är särskilt angelägna för att ge dem större möjlighet att bli de...

 • Kristdemokraterna i Jönköpings län nominerar…

  Distriktsstyrelsen för Kristdemokraterna i Jönköpings län har vid sitt möte den 19 februari 2015 valt att nominera följande 6 personer till den fortsatta processen kring ny partiordförande för Kristdemokraterna: Acko Ankarberg Johansson, Jakob Forssmed, Ebba Busch Thor, Andreas Carlson, Emma Henriksson och Stefan Attefall

  Kristdemokraterna i Jönköpings län kommer utöver den utfrågning som valberedningen ordnar att arrangera en egen utfrågning, lördagen den 7 mars, av de kandidater som ...

 • Världscancerdagen: ännu bättre & mer jämlik vård

  Regionråd Mia Frisk skriver idag på världscancerdagen: Varje år får 58 000 personer cancer i Sverige. Man brukar säga att var tredje person riskerar att drabbas av cancer. En cancerdiagnos påverkar inte bara den som är sjuk utan alla i dess närhet, familj och vänner. Bara ordet cancer skapar oro och rädsla hos många av oss. De goda nyheterna är att antalet personer som dör i cancer minskar och när vi jämför med andra länder är svensk cancervård bland de bättre. Men väntetiderna är i många fal...

 • Ett landsting där barnens bästa är i fokus.

  Under mandatperiodens 1:a landstingsfullmäktige fanns delårsrapporten på dagordningen. Här kan du läsa anförandet från Kristdemokraternas landstingsråd Mia Frisk.

  ”Ordförande, ledamöter

  Jag vill börja med att yrka bifall till landstingsstyrelsens förslag till beslut.

  Styrelsens ordförande har kommenterat den ekonomiska situationen, så jag väljer att fokusera på ett par områden som ligger oss kristdemokrater varmt om hjärtat.

  Som kristdemokrat är jag stolt öve...

 • 9 av 10 säger JA till en ambulanshelikopter

  91 % av Jönköpingsborna svarade i en SKOP-undersökning att de tycker det är ett bra förslag att Jönköpings län tillsammans med Kalmar och Östergötlands län investerar i en ambulanshelikopter.

  Kristdemokraterna i Jönköping har med hjälp av opinionsinstitutet SKOP frågat 597 personer varav 504 besvarat undersökningen. Det innebär en svarsfrekvens om 84 procent. Intervjuerna gjordes under perioden 13 till 19 augusti 2014.

  – Utredningar visar att en läkarbemannad ambulanshelik...