Ang Fritidshem/ Allaktivitetshus i Laxå

På förekommen anledning av artiklar i NA om pågående ärende fritidshem/Allaktivitetshus.
Vill vi härmed klargöra –
För oss kristdemokrater är fritidsverksamheten en självklarhet, inte en valfråga.
Fritidsverksamheten och dess utformning framtas nu i en arbetsgrupp som kommer presentera förslag för den bästa formen. Fritidsverksamheten är viktig för våra unga, det är ingen underdrift.
Vi ser arbetet som har gjorts och görs av deras anställda, där vi nu vill möjliggöra att ge dom ytterligare möjlighet att utvecklas och bli ännu bättre.
Vad arbetsgruppen (fritidspersonal mfl) kommer fram till i sin utredning är underlag för kommande beslut gällande fritidsverksamheten. Vi vill att det ska göras i rätt följd för en långsiktig planering framåt.
Ivonny Falk, Ordf Barn-och Utbildningsnämnden
Henna Tirkkonen, ledamot Barn- och Utbildningsnämnden
Karina Martinsson, 1:e v ordförande Kulturnämnden