Återremiss för nya Kanalskolan

Bild_NA_140618

Klicka på bilden för att läsa NA artikel

Igår (18 juni) var det kommunfullmäktige och det stora ärendet var om fullmäktige skulle besluta att anslå ytterligare 4,7 miljoner kronor till byggnationen av nya Kanalskolan.

Tidigare har det varit en uppskattning att flytten skulle kosta ca 12,5 miljoner, men med det skarpa offerten från NCC steg kostnaden med 4,7 miljoner kronor till 17,2 miljoner. Därtill kommer kringkostnader såsom nya fotbollsplan, flyttning av gatuljus, ombyggnad av Idrottsvägen, bussangöringsplats, datanät, parkering och lekutrustning så att hela offerten från NCC blev 19,7 miljoner.

Utöver NCC:s offert har också Laxå kommunfastigheter haft kostnader och eget arbete så den färdiga skolan med alla kringkostnader skulle kosta nästan 24 miljoner kronor.

Partierna i Ett bättre Laxå (KD, M, C, FP och MP) tyckte att det blev för dyrt och därför bör det också vara en del av valet som sker 14 september. Anser befolkningen i Laxå kommun att det är rimligt med dessa kostnader och ska lågstadiet (åk 1-3 samt förskoleklass) i tätorten finns på två ställen (nya Kanalskolan och Saltängsskolan) eller bara på ett ställe (Saltängsskolan).

Sista ordet i denna fråga är säkert inte sagt – majoriteten (S+V) kommer säkert att kalla till ett nytt fullmäktige och vi inom oppositionen kommer att ha med oss denna fråga in i valrörelsen. Hur ska skolan i Laxå vara och kunna bli bättre?