Elever med störst behov ska få rätt hjälp i tid

img-0056

Elever med störst behov ska få rätt hjälp i tid. Det anser Kristdemokraterna som i sin budgetmotion väljer att satsa på vidareutbildning för lärare, med fokus på specialpedagogik och svenska som andra språk.
– Det här är viktiga förslag för att alla elever i Laxå ska uppnå kunskapsmålen, säger Bo Rudolfsson (KD), kommunstyrelsens ordförande.
I dag finns det en stor brist på speciallärare, både i Laxå, Örebro län och nationellt. Det försämrar möjligheten för många elever att följa med i undervisningen och resultatet blir ofta ofullständiga betyg eller små förutsättningar att ta sig in på gymnasiet. Det vill Kristdemokraterna förändra och föreslår nu specialutbildningsinsatser för lärare, samtidigt som de får behålla 80 procent av sin lön.

– Skolan har under en lång tid haft en utmaning med att ge varje elev rätt förutsättningar att klara sin skolgång. Stödet har inte varit tillräckligt för elever som halkat efter. Det finns helt enkelt för få speciallärare. Därför känns det helt rätt att kristdemokraterna nu lägger ett förslag om att erbjuda lärare en speciallärarutbildning medan de får behålla en stor del av sin lön. Det är en lösning som kan göra verklig skillnad, eftersom ekonomin är ett stort hinder för folk mitt i livet som skulle vilja vidareutbilda sig, konstaterar Bo Rudolfsson.

I sin budgetmotion avsätter även Kristdemokraterna 200 miljoner per år fram till 2020 för att lärare ska vidareutbildas i svenska som andra språk. Också detta förslag skulle få positiva konsekvenser för Huddinges elever, menar Bo Rudolfsson. Det stora antalet nyanlända- och asylsökande barn som kommunen har tagit emot, bland de allra bästa utifrån andel av befolkningen, skapar en stor efterfrågan på lärare med god kunskap i ämnet.

– Det är jätteviktigt att vi fortsätter att jobba för en bättre och likvärdig skola, inte minst när skolan står inför stora utmaningar. Därför är det nödvändigt att låta fler lärare vidareutbilda sig så att elever som är i störst behov av stöd får den hjälp de behöver. Lyckas vi med det och samtidigt fortsätter att ha höga förväntningar skapas också goda förutsättningar för att varje elev når sina mål. Så skapar vi en skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter, avslutar Bo Rudolfsson.