Debattartikel: ”(S) i Laxå tar fram ”hitte-på” saker!

Detta är vårt svar på (S) ”hitte-på” artikel den 19 augusti i NA. Eftersom det är NA så fick vi stryka mycket i det publicerade svaret, här finns det långa svaret som då inte fick plats i NA.

Svar till Tina Johansson (S) och Therese Magnusson (S)

(S) i Laxå tar fram ”hitte-på” saker

Den 19 augusti hade Socialdemokraterna i Laxå genom deras företrädare Tina Johansson och Therese Magnusson en debattartikel i NA ”Är Laxå redo för Volvos nya batterifabrik” där de svartmålar majoritetens politik och än värre möjligheterna att bo och verka i Laxå kommun.

När nu Volvo meddelar att de beslutat att bygga en batterifabrik i Mariestad med 1000-tals anställda så är det en positiv nyhet även för Laxå kommun – det kan innebära nya boende i vår kommun som kan tänka sig pendla med tåg eller bil till Mariestad. Socialdemokraterna i artikeln framhåller ”det är ju bra om någon annan kommun ordnar arbetstillfällen för våra …. Invånare” – nu är det ju inte Mariestad kommun som ordnar arbetstillfällena, utan det privata bolaget Volvo. Att en företagsetablering i en kommun påverkar arbetsmarknaden i angränsande kommuner är vanligt. Att batterifabriken i Mariestad ska vara fullt utbyggd 2030 ger ju Laxå kommun några år att förbereda och skapa bostäder och nya förskole- och skollokaler.

(S) påstår i artikeln att Laxå kommun förlorat ”ett 50-tal arbetstillfällen” inom industri och offentlig sektor. Vad företagen i kommunen saknar är personal inom både industri och offentlig sektor. De industriföretag som verkar i Laxå kommun ”skriker” efter kompetent personal! Vi har tappat några företag de senaste två åren men vi har i stället fått nya bolag såsom PureWell i Röfors, Lotus transport, utbyggnad av Sjöbod No 7 samt att både Talent Plastics och Laxå Special Vehicle nyanställt många de sista åren, osv. Om (S) nu vill ha fler arbetstillfällen så kan vi ju inte avveckla kommunens utvecklingsavdelning och näringslivsarbetet som (S) föreslog i budget 2022. Någon måtta på dubbla standarder får det vara!

När (S) skriver ” vi ser också ett antal problem med en befolkningsökning…” utifrån …. bristande samhällsplanering och helhetssyn”. En befolkningsökning är inget problem, det kan vara en utmaning! Laxå kommun anpassar sin planering och verksamhet utifrån den trend som finns – hur många barn kan komma in i förskola kommande år, hur ser elevantalet, utan större förändringar, de närmaste 5 – 6 åren, seniorer som sökt särskilt boende, etcetera. Laxå kommun och vi i den politiska majoriteten följer utvecklingen noga!

Laxå kommun har många nyanlända och deras barn. De vuxna arbetar med en självförsörjningsgrad runt 80 % och deras barn går i förskola och skola. Om elever kommer till Laxå från t. ex Syrien, Ukraina eller Irak så kan vi ju inte räkna med att dessa elever ska klara skolan med godkända betyg när tiden i grundskolan ofta understiger fyra år! Det (S) säger i klartext är att skolan inte sköter sitt jobb – vi i majoriteten har förståelse för att språk och skolkunskaper tar tid och stöttar skolans personal i deras arbete!

När det gäller behöriga lärare så har vi en behörighet på 59% gällande årsarbetare men över 80% gällande personer. För ett år sedan i maj 2021 var vi på andra plats i länet gällande behöriga lärare, endast Kumla hade bättre behörighet. Bristen på behöriga lärare är ett nationellt problem och vi vet alla vilken regering vi har i vårt land.

När (S) skriver ” att den kommunala borgen i Laxå kommun i stort sett är utnyttjad och möjligheten till nya lån starkt begränsad” så är det också fel – vi har en kvar möjligheten att låna och vår borgen (som S tidigare påstått vara liktydigt med skuld) har gott om utrymme kvar. Av det totala låneutrymmet för kommunens bolag såsom LaxåHem, LKFAB, etc samt gemensamma nämnder och förbund som SUF, Sydnärkes Kommunalförbund, etc. finns mer än 100 miljoner kvar. Kommunen har inga skulder, men vi har gett borgen för ovan bolag och förbund.

(S) i Laxå har svårt att hitta något som de kan anklaga majoriteten för så de tar fram ”hitte-på” saker som inte stämmer med verkligheten. Laxå kommun har en relativt god ekonomi, vi har idag en soliditet på 48 %, något helt annat än de 0,3 % som fanns i slutet av 2014  då S+V förlorade majoriteten.

Bo Rudolfsson (KD)
KSO Laxå kommun