Det är dags att leda Sverige in i nästa nybyggarera

Det är dags att leda in Sverige i nästa nybyggarera, vi måste våga låna för att investera.

Vägar, järnvägar, välfärd, energisystem, försvarsmateriel, krisberedskap och IT-infrastruktur inom såväl offentlig som privat sektor måste förbättras. Detta är en nödvändighet för tillväxt, privat och offentlig innovation, grön omställning, investeringsvilja och en god totalförsvarsförmåga. Det kommer att kosta mer än vad nuvarande ekonomiska ramar tillåter. Samtidigt vore skattehöjningar fel väg att gå och skulle bara drabba den svenska konkurrenskraften.

Staten har under årtionden sparat i ladorna. Detta ger Sverige handlingsutrymme att låna för att investera i tillväxt och framtidstro. Nu är det läge att släppa handbromsen och använda denna möjlighet för att lägga grunden för en ljus och trygg framtid för vårt land och kommande generationer svenskar.

Läs mer här i NA
Läs mer här