En bra överenskommelse för Sverige

– Vi tar nu bort en osäkerhet som i sig är skadlig för Sverige, en osäkerhet som inte gynnar demokratin. Vi får till stånd stabila spelregler i enlighet med det vi i Alliansen tidigare föreslagit och det innebär att vi kan undvika besvärliga parlamentariska situationer liknande den vi har haft nu.
Det säger Göran Hägglund med anledning av Allianspartierna har kommit överens med regeringspartierna om regler som innebär att Sverige även fortsättningsvis ska kunna styras av en minoritetsregering.

Sedan enkammarriksdagen infördes har Sverige, med få undantag, styrts av minoritetsregeringar. Regeringen har samtidigt meddelat att den dragit tillbaka sina planer på att genomföra ett extra val den 22 mars. Att det extra valet nu inte blir av innebär att Kristdemokraterna kommer att arbeta i opposition och lägga grunden för att göra ett bra val 2018.
– Det ligger i allas intresse att Sverige har både en regering och en opposition som fungerar, enligt Göran Hägglund.

Läs mer om Decemberöverenskommelsen