Extraval den 22 mars

Vi står nu inför ett extra val som formellt beslutas av regeringen Löfven den 29 december och då föreslås genomföras den 22 mars. Det kan kännas tufft att redan nu gå in i valrörelse igen. Men med tanke på vad Löfven & Co åstadkommit sedan 14 september så är det uppenbart att vi behöver en ny regering och en regering med ökat kristdemokratiskt inflytande. För att det ska åstadkommas krävs ett samlat parti som mobiliserar i hela landet. Du är en nyckelperson i det arbetet!

Mot bakgrund av att Stefan Löfven aviserat att han tänker utlysa ett extraval säger Göran Hägglund följande.

– Vi är mycket väl förberedda. Alliansen har redan presenterat ett gemensamt valmanifest och nu kommer vi att vässa politiken och förslagen ytterligare.

– Jag ser fram emot att möta väljarna igen. De senaste dagarna har det varit mycket fokus på det politiska spelet men då ska argumenten nötas. Ytterst handlar det här om hur många människor som ska ha ett jobb att gå till. Hur vi får en ekonomisk utveckling som stärker skola, välfärd och infrastruktur, säger Göran Hägglund som tänker ge den nya regeringen en match.

– Den senaste tiden har varit en uppvisning av otydlighet från den nya regeringen. Väljarna fick före valet inga besked om vilken politik de skulle driva eller vilka som skulle genomföra den. Efter valet har man genomfört mycket som man sa att man inte skulle genomföra men man har inte genomfört det man sa att man skulle.

Däremot utrycker han tveksamhet till om nyval är den långsiktiga lösningen på den svåra politiska situation som Sverige nu befinner sig i.

– Jag tror inte att vi kan utgå från att ett extraval löser de stora problemen som det innebär att regera i minoritetsställning.

– Jag vill gärna föra ett samtal om hur vi kan få till stånd ett regelverk som underlättar för en minoritetsregeringen att styra landet, oavsett vilken regering det än blir. Vi har besvärlig situation nu och de regler som gäller nu är gjorda för helt andra förhållanden. Vi behöver nya schyssta spelregler för hur Sverige ska kunna regeras.