Flera familjer flyttar från Finnerödja pga skolan

imagePressmeddelande 2014-09-13

Flera familjer flyttar från Finnerödja pga skolan

Vid dagens besök i Finnerödja av Kristdemokraternas första namn Bo Rudolfsson diskuterades skolfrågan med flera invånare.

– Detta är ju frågan som dominerat den politiska debatten i Laxå kommun de senaste åren. Nu berättar hyresvärden Leif Persson som har drygt 20- talet lägenheter i Finnerödja att minst 5 familjer flyttat från hans lägenheter och Finnerödja just pga skolfrågan.

– Redan efter några veckor av ny skolorganisation, där åk 4-6 flyttat från Finnerödja till Laxå tätort, har förändringen kostat Laxå kommun minst 800 000 kr i årlig minskning av skatteintäkter och statsbidrag, säger Bo Rudolfsson, partiföreträdare för Kristdemokraterna i Laxå kommun.

– Detta visar att majoriteten S+V har fattat ett ogenomtänkt beslut som påverkar hela Finnerödja på ett negativt sätt. Vi tror att Finnerödja har möjlighet att växa om hela välfärden, dvs skolan, finns kvar, avslutar Bo Rudolfsson