Från dagens SVT-TvärsNytt

Bild_Nytt_styre_i_Laxå

Klicka på bilden för att se inslaget i TvärsNytt