Hur hanterar Laxå social dumpning?

Insändare och svar i NA 2020-01-26

Hur hanterar Laxå social dumpning?

Har hört och läst om social dumpning i Laxå Kommun. Hur kan det vara möjligt?
Vad jag och fler med mig erfarit, så är det så, för att få hyra en lägenhet så måste man ha ett fast arbete och en fast inkomst, annars är det finito. De som kommit till Laxå har vad jag förstår ingetdera. Hur har det då gått till? Att de fått en lägenhet av Laxåhem eller annan aktör. Det är mycket märkligt, det måste ju finnas någon som är ansvarig för detta upplåtande av lägenheter, den kan ju stå för utgifterna. det ska inte vi skattebetalare göra.
Svar önskas!
”En kommuninvånare”
Laxå

SVAR DIREKT:
Om vi med begreppet social dumpning menar personer har fått stöd och hjälp (på olika sätt) av andra kommuner att flytta till Laxå kommun utan att skälet för flytten är arbete, studier eller anknytning till personer i kommunen, så har vi haft detta under 2018 och 2019.

Flertalet av dessa har ansökt om försörjningsstöd vilket till allra största delen har avslagits av socialförvaltningen. I de fall besluten har överklagats har Förvaltningsrätten gått på socialförvaltningens linje och avslagit överklagan.

Även om Laxå kommun haft en sådan inflyttning av denna typ under dessa två år så har vår Arbetsmarknads- och Integrationsenhet (AMI) lyckats hjälp dessa på ett bra sätt. Vårt bostadsbolag AB Laxå Hem kräver fast inkomst för att få hyra en lägenheter (det vill säga lön, pension, etcetera. eller av Laxå kommun styrkt försörjningsstöd), andra fastighetsvärdar har inte alltid samma krav.

Kommunens försörjningsstöd är för närvarande lågt i jämförelse med andra kommuner, under 2019 ungefär 2 miljoner kronor. Av det totala försörjningsstödet har cirka 20 procent har gått till asyl- och anhöriginvandrare under 2019 vilket är en sänkning från 35 procent under 2018.

AMI enheten arbetar med både nyanlända och infödda svenskar och har haft stor framgång i arbetet. Som exempel kan jag nämna att hos nyanlända som avslutat sin etableringsperiod på 2 år så är självförsörjningsgraden i dagsläget nästan 80 procent, alltså 8 av 10 försörjer sig själva, vilket är mycket bra utifrån ett nationellt perspektiv.

 

Bo Rudolfsson (KD)
kommunalråd, Laxå kommun