Interpellation – ang halverad arbetsgivaravgift för ungdomar

interpellation0001

Den 3 mars lämnade Bo Rudolfsson in en interpellation till Tommy Holmqvist, ordförande i kommunstyrelsen Laxå ang den halverade arbetsgivaravgiften som regeringen införde i två steg 2007 och 2009. Från 2014 blir det ännu billigare och därmed lättare att anställa ungdomar upp till 23 år.

Bo Rudolfsson ställer följande frågor till Tommy Holmqvist (S):

  • Hur många ungdomar under 26 år har Laxå kommun anställt under 2009 – 2013 och hur många var anställa under 2013?
  • Hur mycket har Laxå kommun sparat per år på den halverade arbetsgivaravgiften för ungdomar åren 2009-2013?
  • Även om Laxå kommun kanske har få ungdomar under 23 år anställda, vill jag ändå fråga vad en sänkning av arbetsgivaravgiften till 10,21 % skulle innebära för Laxå kommun?

Läs hela interpellationen här