Kommunfullmäktige 20 november

På onsdag kommande vecka (2013-11-20 är det dags för årets sista kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten så du är hjärtligt välkommen för att lyssna. Klicka här för fullständig dagordning.

Några av de ärenden som ska beslutas om är:
* Information om kommunens flyktingmottagning
* Krislednings- och krisinformationsplan
* Avfalls- och slamtömningstaxor