Laxå har länets högsta andel elever som fortsätter efter gymnasiet

Elever från Laxå har den högsta andelen i Sverige som tar gymnasieexamen inom tre år på högskoleförberedande program. Det visar sammanställningen ”Öppna jämförelser” från organisationen Sveriges kommuner och landsting, som är en sammanställning av siffror från SCB och Skolverket. För gymnasieelever på yrkesprogram som tar examen inom tre år är eleverna från Laxå näst bäst.

Andelen Laxåelever som studerar vidare på universitet inom två år efter gymnasieexamen är högst i länet.

– Detta är ett resultat som vi är oerhört stolta över, säger verksamhetschef Margaretha Zetterlund i ett pressmeddelande.

Laxås ungdomar har också den högsta andelen i länet för etablering på arbetsmarknaden eller vidare studier inom två år efter fullföljd gymnasieutbildning.

Kommunen genomförde nyligen en skolsatsning, där man under fyra år ska satsa 3,6 miljoner kronor per år på skolan de närmaste fyra åren. Satsningen ska byggas upp stegvis och omfatta över 14 miljoner kronor.

– Satsningen har, så här långt, resulterat i att vi har anställt en utvecklingsstrateg som ska arbeta med systematiskt kvalitetsarbete i nära samarbete med personalen ute på enheterna, ledningsgrupp och nämndens politiker för att säkerställa att Laxå kommun fortsatt håller hög kvalitet på utbildningen, säger Bo Rudolfsson (KD), kommunstyrelsens ordförande, i samma pressmeddelande.