Majoriteten vill nystarta årskurs 4 i Finnerödja skola

imagePressmeddelande 2015-04-15

Efter överenskommelse mellan partierna i majoriteten i Laxå kommun (KD, M, C, MP och FP) kommer de att föreslå att årskurs 4 nystartas i Finnerödja skolan från och med höstterminen 2015.
Vi har samtalat om detta ända sedan valet i september 2014, säger Bo Rudolfsson, (KD) kommunstyrelsens ordförande i Laxå, och vi har nu kommit överens att nystarta årskurs 4 i Finnerödja skolan. Det innebär att dagens elever i tredje klass i Finnerödja iså fall kommer att få gå vidare även nästa läsår i en van miljö och där fortsätta sin skolgång.

Den folkomröstning i kommunen som genomfördes i mars 2014, gav ett resultat där 71 % av de röstande svarade nej på frågan ” Ska årskurs 4-6 i ytterområdenas skolor flyttas till Laxå tätort?”.  Efter det efterföljande beslutet i fullmäktige, att trots resultatet i folkomröstningen, flytta åk 4 – 6 till Laxå tätort, har många personer i kommunen efterfrågat en ändring och begärt att den nya majoriteten ska leva upp till sina vallöften.

– Att vi nu kan leverera på vårt löfte och förslår att nystarta årskurs 4 till Finnerödja är något som jag gläds över, säger Ylva von Scheéle, (M), ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden i Laxå. Vi i majoriteten vill se hela kommunen leva och utvecklas, och detta beslut är ett första steg i den riktningen.

Vid Barn- och Utbildningsnämnden sammanträde den 24 april kommer majoriteten att lägga följande förslag

– att åk 4 återstartas till höstterminen 2015 i Finnerödja skola
– att nämnden begär 249 tkr från kommunstyrelsen utöver ram för ht 2015
– att förvaltningen utreder kostnader och förutsättningar för eventuell start av åk 5-6 i Finnerödja från och med höstterminen 2016