KD-politiker i Laxå kommun

Alla personer är listade i  ”förnamn-ordning”

Amal Obeid, Laxå
Ersättare i Barn- och Utbildningsnämnden

 

 

 

Anette Schön, Laxå
Ordförande i Social- och Omsorgsnämnden
Ledamot i kommunfullmäktige
Ledamot i kommunstyrelsen
Mobil: 070 – 580 23 26 
anette.schon@laxa.se

 

Arild Wanche, Laxå
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ledamot i Arvodeskommittén
Ledamot i Laxå Hem/Laxå kommunfastigheters styrelse
Ledamot i direktionen för Nerikes Brandkår
Mobil: 070 – 754 43 60
arild@wanche.se

Birgitta Pettersson, Laxå
Ledamot i kommunfullmäktige
Ledamot i Social- och Omsorgsnämnden
Mobil: 070 – 510 95 64
birgitta.pettersson@laxa.se


Bo Rudolfsson, Laxå
Ledamot i kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens ordförande
Ledamot i Regionfullmäktige
Ledamot i Regional Tillväxtnämnd
Ledamot i Länsstyrelsens insynsråd
bo@rudolfsson.se (privat)
bo.rudolfsson@laxa.se (kommunfrågor)
Mobil: 070 – 580 93 92

 

Fredrik Jansson, Finnerödja
Ledamot i Laxå Hem/Laxå Kommunfastigheters styrelse
Mobil: 070 – 582 94 43

Henna Tirkkonen, Finnerödja
Ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden
Mobil: 073-698 38 46
henna.tirkkonen@laxa.se

 

 

Ingemar Schön, Laxå
Ledamot i kommunfullmäktige
Ordförande i LaxåHem/Laxå Kommunfastigheters styrelse
Ledamot i Sydnärkes Byggnämnd
Begravningsombud

Ivonny Falk, Finnerödja
Ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden
Ledamot i Kommunstyrelsen
Ledamot i Social- och Omsorgsnämnden
Mobil: 070 – 547 89 01
ivonny.falk@laxa.se

 

Janne Wallgren, Hasselfors
Ersättare i kommunfullmäktige
Ledamot i Kommunstyrelsen
Mobil: 072 – 546 83 34
jan.wallgren@laxa.se

 

 

Karina Martinsson, Laxå
1:e vice ordförande i kommunfullmäktige
Ersättare i Kommunstyrelsen

Mobil: 073-654 20 35
karina.martinsson@telia.com

Kristina Bruus, Laxå
Ersättare i Barn- och Utbildningsnämnden
Mobil: 073 – 068 05 36
kristina.bruus@laxa.se

Lennart Eriksson, Laxå
Ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden
Mobil: 070 – 530 06 92
lennart.eriksson@laxa.se

Maritha Hansson, Laxå
Ersättare i Social- och Omsorgsnämnden

Mats Fransson, Finnerödja
Ledamot i Kommunfullmäktige

Mats Hård, Laxå
Ledamot i kommunfullmäktige
Mobil: 070 – 289 24 18
mats.hard@mhteknik.se

Mikael Wallin, Finnerödja
Ersättare i Barn- och Utbildningsnämnden
Mobil: 073 – 022 88 21
mikael.wallin@laxa.se

Monica Pontes Fransson, Finnerödja
Ledamot i Kommunfullmäktige

Nea Mustonen, Laxå
Ledamot i kommunfullmäktige
Ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden
Mobil: 076-161 18 81
nea.mustonen@laxa.se

 

 

Rebecka Schön, Hasselfors
Ledamot i Kommunfullmäktige
V. ordförande i Överförmyndarnämnden (med Sydnärke)
Ersättare i direktionen för Sydnärkes Utbildningsförbund
Ledamot i styrelsen för Laxå Värme
Ledamot i styrelsen för Laxå Vatten

 

Robert Andersson, Laxå
Ledamot i Kulturnämnden
Ersättare i Sydnärkes Byggnämnd

Rolf Johansson, Laxå
Ledamot i kommunfullmäktige
Ledamot i Social- och Omsorgsnämnden
Mobil: 070 – 595 82 51
rolf.johansson@laxa.se

 


Ruth Rudolfsson, Laxå

Ersättare i Kommunfullmäktige
Ersättare i Social- och Omsorgsnämnden
Mobil: 0703 – 40 80 40
ruth@rudolfsson.se

Ulla-Britt Gunnarsson, Laxå
Ordinarie ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden
Ersättare i Social- och Omsorgsnämnden
Mobil: 072 – 930 45 11
ulla-britt.gunnarsson@laxa.se

Weine Pettersson, Laxå
Ersättare i Kommunfullmäktige