Svealandsregionen med Örebro men utan Värmland!

Pressmeddelande                                                   Örebro 2016-03-13
Svealandsregionen med Örebro men utan Värmland!
I dag presenterade den statliga Indelningskommittén ett förslag till storregioner. Där föreslås Region Örebro län bilda en Svealandsregion tillsammans med Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala och Västmanland år 2019.
– Kristdemokraterna är glada att den långdragna frågan om regioner nu börjar röra på sig genom detta förslag till regeringen. Vi ser fram emot utökade möjligheter för regional utveckling och sjukvården, men vi tycker att kommittén har missat en väsentlig del genom att exkludera Värmland från den nya regionen, säger Bo Rudolfsson, distriktsordförande för Kristdemokraterna i Örebro län och ledamot i styrgruppen för storregioner inom Region Örebro län.
För Region Örebro läns del är det också viktigt att staten på ett tydligt sätt arbetar med den fortsatta processen som även måste inkludera en förändring av ett flertal statliga myndigheters geografiska uppdelning.

 – Nu finns det många myndigheter som har sina egna uppdelningar, där den så gott som aldrig är detsamma som en annan myndighet. Här måste staten ta ansvar och inte bara omorganisera länsstyrelserna utan även myndigheter som Polisen, Trafikverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och många fler så att deras geografi stämmer överens med de nya storregionerna när de står klar 2019, säger Ewa Sundkvist, regionråd i opposition för Kristdemokraterna.
Staten måste sätta ned foten både när det gäller storregionen men också myndigheternas regionuppdelning – det ena kräver att även det andra sker!
När en Svealandsregion etableras, 2019 eller senare, så kommer den att bli likvärdig partner till de tre stora regionerna i dag – Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Då kan även vår del av landet ha de ”muskler” som behövs för att initiera och stödja regional utveckling i hela den nya regionen. Det kan vara infrastruktur, stöd till nyföretagande och utveckling, etc.
Bo Rudolfsson
Distriktsordförande
Kommunstyrelsens ordf. Laxå
Mobil: 070-580 93 92
bo.rudolfsson@kristdemokraterna.se
Ewa Sundkvist
Regionråd i opposition
Mobil: 070-598 02 80