Ytterligare 800 000 kr för bussangöring vid nya Kanalskolan

Som Du kan läsa här nedan beslutade fullmäktige 5 mars att större delen av Hasselfors skola skulle flyttas till området vid Centralskolan till en total kostnad av drygt 1,4 miljoner kronor/år i hyra. Investeringskostnaden hamnar på Laxå Kommunfastigheter AB (LKFAB) som är ett helägt bolag till Laxå kommun, vilket betyder att det kommunen beställer och betalar hyra på, det bygger LKFAB.

Nu kommer nästa kostnad – bussangöring för en total kostnad av 800 000 kr. Det är det beslut som majoriteten (S+V) ska tas på fullmäktige 7 maj. Det blir en investeringskostnad för Laxå Kommun då kommunen äger gatorna, inte LKFAB.

Förslaget till beslut lyder: ”Kommunfullmäktige beslutar att ny bussangöring för Centralskolan anordnas till terminsstart hösten 2014 till en beräknad kostnad av
800 000 kr. Finansiering sker genom att 500 000 tas från ännu ofördelade investeringsmedel och 100 000 kronor omfördelas av investeringsmedel från BUN. Resterande 200 000 blir en utökning av investeringsbudgeten