• Akutvård i hemmet införs

  Skånes Universitetssjukhus leder Sverige in i en ny sjukvårdsframtid. Nu tar vi steget in i framtiden genom att som första sjukhus i Sverige erbjuda akutsjukvård i hemmet. Ett koncept som vi tror på, både för patienters och medarbetares skull.

  Vården står inför stora utmaningar i framtiden. Allt fler blir allt äldre och behovet av sjukhusvård ökar, glädjande nog lyckas vi bota och lindra fler diagnoser. Hur ska sjukvården hinna med när fler får mer avancerad sjukvård under en längre tid? Och hur finansierar vi detta på ett ansvarsfullt sätt?

  Vi allianspartier är helt klara över de utmaningar som den skånska sjukvården står inför med demografiska förändringar som gör att behoven ökar samtidigt som skatteintäkterna minskar. Och till skillnad från våra politiska motståndare på vänsterkanten tror vi inte att en ständigt höjd regionskatt är en framkomlig väg. I stället handlar det om att hitta nya smarta sätt för vår sjukvård att arbeta på.

  Ett exempel är redan igång i Skåne. Genom tekniska lösningar och samarbete med Malmö kommun kan vi nu erbjuda akut sjukhusvård i Malmöbornas egna hem. Om resultaten är positiva vill vi inom några år skala upp och implementera projektet i resten av Skåne.

  Arbetssättet är nytt för Sverige och vi ser en stor potential att kunna erbjuda vård i trygg hemmiljö. Samtidigt som sjukhusvården ofta innebär en påfrestning för patienten tillbringar många en lång tid på sitt sjukhus, även om de endast har behov av punktinsatser en eller två gånger om dagen. Resterande tid ges de omvårdnad som de skulle kunna få i sitt eget hem. Det innebär längre väntetider för patienter, ökad stress för personal och en större skattebörda för skåningen.

  Vi tror även att vård som skapas tillsammans med vårdtagaren efter dennes personliga behov och önskemål, personcentrerad vård, har många positiva effekter för tillfrisknandet. Vård i det egna hemmet innebär även att patienten kan få vård nära sina anhöriga, vilket kan ge ro åt patienten så väl som nära och kära.

  Många av vårdens medarbetare är intresserade av att prova nya arbetssätt för att möta framtiden och skåningarnas förväntan på effektiv och mänsklig vård. Som skåningar är vi stolta över att personalen i Malmö tar detta stora kliv in i framtiden. Som förtroendevalda litar vi till medarbetarnas kunskap och ger dem möjligheten att visa vad som kan göras när vi tänker bort byggnader och strukturer. Projekt som detta är centrala för att hitta hållbara lösningar på sjukvårdens utmaningar. Att flytta ut vård från våra sjukhus in i patienters hem är inte bara bra för patienten, utan även för personalen och skattebetalaren. Det är så vi bygger framtidens vård, inte genom drastiska skattehöjningar. Resultaten är därför inte bara intressant för Skåne att följa, utan för hela Sverige.

  SUS Josef Ander (KD) Ersättare sjukhusstyrelsen SUS

  Camilla Mårtensen (L) Ordförande Sjukhusstyrelse SUS

  John Roslund (M) Vice ordförande sjukhusstyrelsen SUS

  Mattias Horrdin (C) Ledamot sjukhusstyrelsen 

  Debattartikeln publicerades även i Norra Skåne och Skånska dagbladet 29/6 – 2021