• Kristdemokraterna i Skåne har nominerat till nya ordföranden i 5 nämnder och styrelser i Region Skåne.

  Tisdagen den 22/11 sammanträde Kristdemokraterna i Skånes distriktsstyrelse för att nominera till val av nya förtroendevalda i Region Skåne. Däribland ordförande för psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden, ordförande för sjukhusstyrelserna i Helsingborg, Ystad och Skånes Universitetssjukhus samt för den nya nämnden för operativ regiongemensam verksamhet.

  Kristdemokraternas regionråd Per Einarsson har fått fortsatt förtroende att leda psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden och regionrådet Anders Lundström kommer fortsätta som ordförande för sjukhusstyrelsen i Helsingborg

  • Arbetet med att stärka den psykiska hälsan i Skåne är en svår uppgift. Jag är tacksam över att jag har fått förtroendet av Kristdemokraterna att fortsätta leda arbetet. Säger Per Einarsson (KD).
  • Det känns hedrande att jag får fortsätta med att stärka vården för nordvästskåningarna. Samtidigt ser jag framemot att under mandatperioden fatta beslut om byggnationen av ett helt nytt sjukhus. Säger Anders Lundström (KD).

  Maria Berglund har tidigare varit ordförande för Ängelholms sjukhusstyrelse och Lars Lundberg för Hässleholms sjukhusstyrelse. Maria har fått nytt förtroende och kommer leda sjukhusstyrelsen för Skånes Universitetssjukhus och Lars kommer leda sjukhusstyrelsen i Ystad.

  • Jag står ödmjuk inför uppdraget att leda arbetet som görs på SUS. Säger Maria Berglund (KD). Den specialiserade sjukvården är väldigt viktig och min ambition är att Skåne ska fortsätta vara ledande inom området.
  • Sjukhuset i Ystad är en viktig del av sydöstra Skånes verksamhet. Jag är väldigt stolt över att få vara med och kämpa för en arbetsplats där våra anställda ges de förutsättningar som behövs. För att i sin tur ge en fortsatt god sjukvård. Säger Lars Lundberg (KD)

  Kristdemokraternas Martin Hallander är nyvald i regionfullmäktige men har tidigare arbetat som politisk sekreterare i regionen. Dessförinnan har Martin varit förbundsordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet och suttit i partistyrelsen. Nu tar han klivit fram för att återigen leda, denna gång i den nya nämnden för operativ regiongemensam verksamhet.

  • Skåningarna förtjänar en sjukvård i världsklass. Det är en ny nämnd som kommer till och jag ser fram emot att göra mitt arbete i den. Det inkluderar inte minst att få bättre inställelsetider i ambulanssjukvården och att fortsatta det viktiga arbetet med digitaliseringen, avslutar Martin Hallander (KD).

  Kontakt:

  Per Einarsson, Kristianstad

  E-post: per.einarsson@skane.se

  Telefonnummer: 0725 – 28 84 17

  Anders Lundström, Helsingborg

  E-post: anders.lundstrom@skane.se

  Telefonnummer: 0739 – 62 44 40

  Maria Berglund, Bjuv

  Epost: maria.berglund@kristdemokraterna.se

  Telefonnummer: 0703 – 30 37 33

  Lars Lundberg, Sjöbo

  Epost: lalu13@icloud.com

  Telefonnummer: 0709 – 64 07 24

  Martin Hallander, Malmö

  Epost: martin.hallander@skane.se

  Telefonnummer: 0702 – 53 78 35