• Stämmouttalande: ”Kriget i Ukraina berör oss allihop och är vårt gemensamma ansvar.”

  Under lördagen den 26e mars 2022 hade Kristdemokraterna i Skåne stämma och antog ett stämmouttalande kring situationen i Ukraina.

  För drygt en månad sedan påbörjade Ryssland en folkrättsvidrig invasion av Ukraina. Sedan dess har vi sett hur ryska trupper begått krigsbrott genom attacker på sjukhus, skolor eller andra mål där civila gömt sig för att undgå krigets fasor. Det är svårt att beskriva med ord den känsla de flesta av oss känner inför dessa krigsbrott. Hela samhället har ett ansvar att stå upp, i både ord och handling, för Ukraina och dess befolknings rätt att bestämma sin egen framtid. Rysslands aggression emot Ukraina måste omedelbart upphöra och de som ansvarar för de ryska krigsbrotten i Ukraina ska ställas inför rätta.

  Detta lägger också ett särskilt stort ansvar för oss i Sverige och hela världen. Att fortsätta trycka på för hårda och kännbara ekonomiska sanktioner på den ryska regimen, att vi fortsätter att skicka försvarsmateriel och humanitärt bistånd till Ukraina samt att hela Europa, inklusive Sverige tar vårt ansvar att hjälpa alla de som nu flyr kriget i Ukraina, Många kommer att komma till vårt land genom Skåne är det viktigt att förberedelserna börjar här. Striden för frihet och demokrati berör oss allihop.

  Samtidigt måste Sverige också anpassa sig till en ny verklighet på vår kontinent och ett ännu osäkrare läge. Säkerheten i vår del av världen bygger vi tillsammans med andra länder, i norden, EU och även NATO. Det arbetet måste intensifieras ytterligare och Sverige bör snarast möjligt påbörja en process att gå med i NATO. Vidare ser vi också stora konsekvenser på el- och bränslepriser i hela världen som konsekvens av kriget. Det är viktigt med omedelbara åtgärder för att minimera konsekvenserna för medborgare och företagare men långsiktigt måste vi även satsa på ett större energioberoende. Här behövs investeringar i förnyelsebar energi och kärnkraft för att klara av det.

  Även vår självförsörjning av livsmedel är en avgörande fråga för hur vårt land ska kunna hantera en kris. Det svenska jordbruket är ett nationellt säkerhetsintresse och det är bara att konstatera att den svenska självförsörjningsgraden är alldeles för låg. Politiken har ett ansvar att stärka det svenska jordbruket för en högre självförsörjningsgrad och stå bättre rustat vid en eventuell kris. Skåne är ett av de viktigaste områdena i Sverige när det kommer till produktion av livsmedel. Det skånska jordbruket är därför inte enbart en regional fråga utan en fråga för att hela Sverige ska kunna nå en större självförsörjning. Utan Skåne stannar Sverige.

  Kriget i Ukraina berör oss allihop och är vårt gemensamma ansvar. Därför vill vi i Kristdemokraterna Skåne anta detta uttalande. Vi står kompromisslöst bakom Ukrainas rätt att bestämma sin egen framtid.

  Kristdemokraterna Skåne

  Bjuv den 26 mars 2022