• MINSKA ADMINISTRATIONEN I REGION SKÅNE!

  En överlastad administration hjälper inte sjuka skåningar. Nyligen kunde vi läsa i Kb/NSk att den administrativa personalen i Region Skåne är den personalgrupp som ökat mest sedan 2010. Detta borde bli en ögonöppnare för alla politiska partier.

  Det är hög tid att på allvar ta tag i problemet och dra ner på administrationen i Region Skåne. Kristdemokraterna vill se en minskning med minst 100 miljoner kronor av de administrativa kostnaderna. Pengar som istället bör an...
 • I VÄNTAN PÅ ATT AVSKAFFA REGION SKÅNE

  Ni kan hämta valmanifestet som PDF genom att trycka här.

  För att på riktigt vända utvecklingen för sjukvården i hela landet behöver vi genomföra århundradets vårdreform och sjukvården behöver få ett samlat ansvar under staten istället för regionerna. I första hand för att få en effektivare och mer jämlik sjukvård, men också för att det ska finnas en tydligare ansvarsutkrävning för den samlade hälso- och sjukvårdspolitiken. Tills staten tar det ansvaret finns det mycket att göra i regio...

 • För att få bort köerna till bup krävs mer än pengar!

  Rädda barnen sätter fingret på en viktig fråga när de lyfter oron för att barn och unga med psykisk ohälsa inte får snabb hjälp och behandling i Skåne (Aktuella frågor 15/4).

  När Kristdemokraterna och Allians för Skåne tog över styret i regionen 2018 var köerna till barn- och ungdomspsykiatrin redan ett faktum. Vi såg och ser fortfarande behovet av kraftfulla åtgärder för att få bort köerna.

  Det är oacceptabelt att barn ska behöva vänta i månader och ibland år för att få den hj...

 • Det blir fler familjecentraler med kristdemokrater i styret.

  Måndag den 28 mars tar kommunfullmäktige i Hässleholm en ett viktigt beslut efter flera års utredning då man nu kommit överens med regionen om att lokalisera Familjens hus i större och rymligare lokal på T4-området.

  Vi Kristdemokrater lyfter gärna fram familjen och pekar på hur den är en central del av varje persons uppväxt. Familjen är den viktigaste gemenskapen och den grund som samhället står på. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaning...

 • Kärlek är ett grundläggande behov

  Det finns ett uttryck som lyder ensam är stark. Men vi människor är inte starka ensamma.

  Kärlek och gemenskap är tvärtom ett av våra grundläggande behov. Vi behöver varandra för att må bra. Idag på Alla hjärtans dag firar vi kärleken och det är ett bra tillfälle att uttrycka vår kärlek till dem vi älskar, men kärlek och gemenskap behövs varje dag på året.Alltför många människor i Skåne lever utan båda delarna. 15 procent av befolkningen i södra Sverige saknar en när...
 • Det krävs tydliga mål kring hur hemlösheten i Sverige ska minska

  För någon vecka sedan presenterade Handelns utredningsinstitut ännu en gång årets julklapp – 2021 var det inte så oväntat evenemangsbiljetten. Sverige och världen har genomlidit en fruktansvärd pandemi och behovet av möten, upplevelser och sociala kontakter är stort och trängande. Men vi glömmer ibland de allra viktigaste behoven för dem som har de största problemen. För nu biter vinden i kinderna och snart är det jul igen. En mysig tid för många. Men runtom i Sverige finns det också människo...

 • Vården för Skånes äldre invånare behöver stärkas.

  Det behövs särskild kunskap och kompetens för att möta de speciella behoven hos äldre som lider av psykisk ohälsa och sjukdom, skriver Per Einarsson och Maria Berglund, Kristdemokraterna.

  Många äldre är drabbade av psykisk ohälsa och antalet demenssjukdomar i Sverige ökar.

  Vården för Skånes äldre invånare behöver stärkas, både för att möta ökade behov och för att befolkningen blir allt äldre.

  Kristdemokraterna i Region Skåne prioriterar äldre och gör därför en satsning...

 • Slarvigt av Miljöpartiet

  Miljöpartiet har uppenbarligen inte läst vår debattartikel ordentligt, än mindre Alliansens budget. Vi kan inte se någon annan förklaring till mängden sakfel i Louise Arndts och Mätta Ivarssons replik i Norra Skåne den 5 november.

  Miljöpartiet hävdar att psykiatrin är underfinansierad. Det är fel. Psykiatri-, habilitering och hjälpmedel går med överskott, liksom de senaste fem åren. Enligt den senaste prognosen kommer result...

 • Motion: Hälsosamtal från 40 år för alla

  Vi är övertygade om att den bästa sjukvården är den som inte behövs. Därför är vår målsättning att alla 40-åringar ska erbjudas riktade hälsosamtal eftersom även små förändringarna i levnadsvanor kan göra stor skillnad. Om ett hälsosamtal skapar en god vana är det en stor kostnads besparing och investering i livskvalitet för den enskilde såväl som för samhället. Det förebyggande folkhälsoarbetet är en investering som kan betala sig själv genom minskade kostnader för sjukdomar som skulle kunna...

 • En tid av förluster börjar närma sig sitt slut

  Under allhelgonahelgen lyste lyktorna upp höstmörkret på kyrkogårdarna. Det senaste 1,5 året har varit en tid full av förluster av nära och kära i olika åldrar.

  Totalt har mer än 1800 personer i Skåne avlidit av covid-19. Alltför många har tvingats ta ett sista farväl av en älskad vän eller släkting, ibland utan att ens kunna vistas i samma rum. Vi hoppas nog alla att vi aldrig ska behöva uppleva en liknande tid igen. Nu märks i alla fall en ljusning, antalet insjuknade i covid-19 har ...