• Framtidens sjukvård: Staten behöver ta ett större ansvar

  Det finns ett stort behov av att bygga, renovera, bygga ut eller om sjukhus i hela landet för att framtidssäkra sjukvården. Pandemin har dock gjort planeringen och finansieringen mer osäker och risken är stor att investeringarna skjuts upp. Staten behöver därför vara med och delfinansiera investeringarna, skriver flera kristdemokratiska regionpolitiker.

  U nder det senaste året har svensk hälso- och sjukvård tvingats genomföra en historisk omställning. Imponerande insatser har gjorts av...

 • För ett år sedan skördades pandemins första dödsoffer

  Idag för exakt ett år sen fick Skåne sitt första dödsfall på grund av covid-19. Fram till den 10 mars 2021 har 1608 skåningar dött och siffran fortsätter stiga för varje dag i en av de svåraste utmaningar skånsk sjukvård någonsin ställts inför.

  Det var nog inte många som för ett år sedan kunde ana vidden av smittspridningen i samhället, det stora antalet döda och hur tuff belastningen skulle bli på vår gemensamma välfärd. Det har varit en stor omställning och det finns många viktiga er...

 • Tillsammans tar vi oss igenom pandemin!

  När vi inledde 2020 med hopp och förväntan anade ingen vad 2020 hade att ge. Sjukhusstyrelsen för Hässleholms sjukhus var redo att fortsätta kampen med att korta köerna och fortsätta göra vården på sjukhuset till en av de bästa i Skåne. Våra mål var tydliga och visionen fast – men pandemin förändrade allt.

  När COVID 19 slog till i mars hade arbetat redan påbörjats för att förbättra läget både för personalen och patienten. Vi fick drastiskt ställa om organisationen för att möta de...

 • Respektlöst att påstå att Alliansen skulle bygga luftslott

  Genom vår satsning på över 200 miljoner kronor visar Allians för Skåne att vi tar ansvar för psykisk ohälsa. Det är inget luftslott utan riktiga pengar som gör verklig skillnad. I en debattartikel i Kristianstadsbladet den 6 februari anklagar Miljöpartiet Alliansen för Skåne för att bygga luftslott. Detta är minst sagt respektlöst.

  Sanningen är att Allians för Skåne, mitt under en brinnande kris lyckats åstadkomma en historisk satsning på psykiatrin och mot psykisk ohälsa. Detta utan ...

 • Skåne behöver en mer jämlik cancervård

  Vi i Allians för Skåne vill satsa tio miljoner kronor för att stärka den onkologiska vården och korta cancerköerna i hela Skåne. I ett förslag som vi lägger fram inför hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde föreslår vi i Allians för Skåne att satsa tio miljoner kronor för att stärka den onkologiska vården och korta cancerköer i hela Skåne.

  Dessa pengar är en del av de 55 miljoner på cancervård som vi dedikerat i Hälso och sjukvårdsnämndens budget avseende överenskommelsen ”Jämlik och...

 • En elfientlig regering

  142 år efter att Thomas Edison uppfann glödlampan klarar vi inte av Skånes elförsörjning Det finns många dagar att fira varje år. En årligen återkommande dag som Anders Ygeman som energiminister tydligen verkar ha missat är Elens dag. Varje år den 23 januari uppmärksammas elens upptäckt. Det är en av vår historias viktigaste upptäckter som gett upphov till så mycket som vi idag tar för givet. Vi kan kommunicera, resa och rädda liv tack vare den. Trots att det i år är 142 år sedan Thomas Ediso...

 • S fokuserar hellre på politiskt spel än vård

  Slutreplik från alliansen gällande Socialdemokraternas debattartikel i KB den 29 december. Socialdemokraterna fokuserar hellre på politiskt spel än att ge fler vård.

  Alliansen instämmer med Socialdemokraterna att de skånska operationsköerna är för långa , liksom de är i hela riket. Det är djupt bekymmersamt. Vår ambition är att ge skåningarna vård i tid, tillgängligheten är ett prioriterat område som drabbats extremt av rådande pandemi. Däremot anser vi det märkligt a...

 • Per Einarsson (KD): Civilsamhället är grunden

  Skåne är ett fantastiskt landskap med stora möjligheter men också stora utmaningar. Under de senaste årtionden har samhällsutvecklingen inom flera områden gått åt fel håll men jag är övertygad att vi tillsammans kan vända utvecklingen. Skåne har många olika sidor, det är öppna landskap, böljande rapsfält, ett rikt kulturliv, gastronomiska upplevelser och hög livskvalitet men på många håll tyvärr känt för utanförskap, låg skattekraft och segregation. Det går att göra skillnad i den regionala p...

 • Satsning mot psykisk ohälsa.

  Debattartikel: Allians för Skåne gör en storsatsning för att rusta Barn- och ungdomspsykiatrin och primärvården. Mer än 200 mkr inklusive uppräkning avsätts i budget för 2021 för att hantera psykisk ohälsa i vårt samhälle. Det är den största satsningen på psykiatri Region Skåne gjort på flera år.

  Barn- och ungdomspsykiatrin får ett rejält tillskott för att korta köerna i hela vårdkedjan. Sedan mandatperiodens början har tillgängligheten till ett första besök för barn och unga med psyki...

 • Vi behöver fler familjecentraler i Skåne

  DEBATTARTIKEL: Kristina Hessing Nilsson, du har alldeles rätt. ”En familjecentral är ett helt klart undervärderat redskap” och vi kan inte mer än hålla med dig. Fler skånska kommuner behöver familjecentraler för att stärka och utveckla föräldraförmågan. Kan vi stötta föräldrarna genom hälsofrämjande arbete och minska riskfaktorer genom förebyggande har vi vunnit mycket. Därför blir vi glada att du lyfter detta viktiga arbete och visar på de många fördelar som finns med familjec...