• Psykisk ohälsa är inte en naturlig del av åldrandet

  Depression bland äldre är så vanligt att det kan beskrivas som ett folkhälsoproblem. De är också överrepresenterade i självmordsstatistiken. Detta kan vi i KD inte acceptera.

  Drygt var tredje kvinna och var femte man över 77 år lider av ångest och bland äldre är depression så vanligt att det kan beskrivas som ett folkhälsoproblem. Äldre är också överrepresenterade i självmordsstatistiken. Detta är ett mänskligt lidande som vi aldrig får acceptera eller blunda för, anser Kristdemokrater...

 • Dagens svenska vänsterfeminism har kört fast. 

  Vänsterfeminismen har fastnat i sina ogreppbara teorier. Den tar inte hänsyn till de problem som verklighetens kvinnor möter i sin vardag. Vi i Kristdemokraterna vill att Sverige får en människonära jämställdhetspolitik. 

  Ett av de stora problem som många flickor och kvinnor brottas med idag är psykisk ohälsa, något som har blivit allt vanligare. Det börjar redan i ung ålder. Flickor i åldern 12-18 mår sämre och är mindre nöjda med sig själva än pojkar. Även förskrivningen av psykofarmaka...

 • Kristdemokraterna i Skåne lanserar satsningar som förbättrar för Skånes äldre.

  Det har blivit tydligt de senaste åren att Kristdemokraterna har högt förtroende hos svenskarna i viktiga välfärdsfrågor, såsom hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Därför är det viktigt att visa, inte minst för de äldre i Skåne, att Kristdemokraterna även fortsättningsvis har förslag och idéer för att utveckla vår gemensamma välfärd. Under våren har Kristdemokraterna i Skåne tagit fram en rapport där vi samlat ihop och presenterar 17 konkreta och skarpa förslag för de äldre i Skåne som utgår...

 • Skånska autister får hjälp

  I en debattartikel som publicerats Skånska Dagbladet och Norra Skåne skriver Autism- och Aspbergerförbundet att stödet till personer med autism försämrats.

  Det är en viktig fråga som Autism- och Aspbergerförbundet lyfter upp och det är mycket tråkigt att så många personer med autism runt om i Sverige upplever att stödet försämrats och till och med uteblivit. Detta stöd är något som både kommuner och regioner ansvarar för och här måste vi bli bättre. Personer med autism är den största m...

 • KRISTDEMOKRATISKT ANSVAR FÖR SVERIGE OCH VÅRDEN!

  Under förmiddagen presenterade Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch och ekonomiska politiska talesperson Jacob Forssmed Kristdemokraternas vårbudgetmotion. Här finns en rad satsningar som kan göra skillnad för Sverige – inte minst inom vården.

  Kristdemokraterna i Region Skåne gläds av budgetmotionen. De tydliga satsningarna för att ge återhämtning till vårdpersonalen är beundransvärda.

  – Det är enastående satsningar som Ebba och Jacob presenterar. Återhämtningsprocess...

 • Pandemin pressar psykiatrin i Skåne

  Psykiatrin i Region Skåne har en tuff tid framför sig. Det kan vi i Allians för Skåne konstatera nu när vi fortsatt står inför stora utmaningar till följd av pandemin. Covid-19 har fått stora konsekvenser för både patienter och personal. Söktrycket till psykiatrins akutmottagningar och heldygnsvården har varit 15-30 procent lägre än normalt trots att vi får signaler om att många människor mår dåligt av den isolering pandemin fört med sig och till följd av att många förlorat sina jobb och sin ...

 • Framtidens sjukvård: Staten behöver ta ett större ansvar

  Det finns ett stort behov av att bygga, renovera, bygga ut eller om sjukhus i hela landet för att framtidssäkra sjukvården. Pandemin har dock gjort planeringen och finansieringen mer osäker och risken är stor att investeringarna skjuts upp. Staten behöver därför vara med och delfinansiera investeringarna, skriver flera kristdemokratiska regionpolitiker.

  U nder det senaste året har svensk hälso- och sjukvård tvingats genomföra en historisk omställning. Imponerande insatser har gjorts av...

 • För ett år sedan skördades pandemins första dödsoffer

  Idag för exakt ett år sen fick Skåne sitt första dödsfall på grund av covid-19. Fram till den 10 mars 2021 har 1608 skåningar dött och siffran fortsätter stiga för varje dag i en av de svåraste utmaningar skånsk sjukvård någonsin ställts inför.

  Det var nog inte många som för ett år sedan kunde ana vidden av smittspridningen i samhället, det stora antalet döda och hur tuff belastningen skulle bli på vår gemensamma välfärd. Det har varit en stor omställning och det finns många viktiga er...

 • Tillsammans tar vi oss igenom pandemin!

  När vi inledde 2020 med hopp och förväntan anade ingen vad 2020 hade att ge. Sjukhusstyrelsen för Hässleholms sjukhus var redo att fortsätta kampen med att korta köerna och fortsätta göra vården på sjukhuset till en av de bästa i Skåne. Våra mål var tydliga och visionen fast – men pandemin förändrade allt.

  När COVID 19 slog till i mars hade arbetat redan påbörjats för att förbättra läget både för personalen och patienten. Vi fick drastiskt ställa om organisationen för att möta de...

 • Respektlöst att påstå att Alliansen skulle bygga luftslott

  Genom vår satsning på över 200 miljoner kronor visar Allians för Skåne att vi tar ansvar för psykisk ohälsa. Det är inget luftslott utan riktiga pengar som gör verklig skillnad. I en debattartikel i Kristianstadsbladet den 6 februari anklagar Miljöpartiet Alliansen för Skåne för att bygga luftslott. Detta är minst sagt respektlöst.

  Sanningen är att Allians för Skåne, mitt under en brinnande kris lyckats åstadkomma en historisk satsning på psykiatrin och mot psykisk ohälsa. Detta utan ...