• KRISTDEMOKRATERNA I REGION SKÅNE SÖKER POLITISK SEKRETERARE FÖR EN INTENSIV MANDATPERIOD 2023-2026 – ANSÖK SENAST 2023-05-02

  Är du politiskt intresserad och delar kristdemokraternas värderingar? Har du dessutom en vass penna och tycker det är roligt att formulera dig och skriva, då hoppas vi att du söker tjänsten som politisk sekreterare för Kristdemokraterna i Region Skåne.

  Kristdemokraterna i Region Skåne gick framåt i valet 2022 och behöver under denna nya mandatperiod bygga en stark och uthållig organisation för att förvalta valresultatet, driva aktiv politik tillsammans med Moderaterna och Liberalerna o...

 • KD SKÅNES TJÄNSTEPERSONER FÖR MANDATPERIODEN!

  I samband med valet och att nya politiska konstellationer uppstår förändras även en hel del bakom kulisserna. Sedan årsskiftet har KD Skåne fått två nya tjänstepersoner, Marcus Björk och Disa Viljehammar som båda är anställda som politisk sekreterare i Region Skåne. Vid deras sida arbetar Martin Hallander och Simon Berneblad kvar i samma roller.

  Distriktet har ombudsmannen George Emilson som stöd i det organisatoriska arbetet.

  Lycka till i ert arbete!

 • Viktigt att de som ska arbeta på sjukhuset, invånare och kommunala aktörer är delaktiga

  Ett modernt hållbart och framtidssäkrat lasarett planeras i Östra Ramlösa. Det är mycket bra att allmänheten nu har möjlighet att tycka till om detaljplanen för området vid publika samråd runt om i kommunen.

  Detaljplanens syfte är att dra upp riktlinjerna för ett sjukhusområde som ger förbättrad vård och arbetsmiljö, flexibilitet och möjlighet att växa över tid, och ett akutsjukhus väl rustat för framtidens krav.

  Det nya sjukhusområdet ska innefatta ett fullvärdigt akutsjukhus ...

 • Alla Hjärtans dag – en möjlighet till omtanke för någon som är ensam

  Alla Hjärtans dag närmar sig och hundratusentals svenskar kommer att visa särskild uppskattning till någon man håller kär. Men det är också ett tillfälle att visa omtanke för någon man vet är ensam. För likt alla högtider är Alla Hjärtans dag för många en smärtsam påminnelse om den ensamhet de tvingas leva i.

  Ofrivillig ensamhet tär på både den psykiska och fysiska hälsan och forskning visar att det är lika skadligt som rökning. Ensamhet och isolering kan leda till långvarig nedstämdhe...

 • Treklövern prioriterar skåningarnas folkhälsa

  Föreningen Frisk mat sätter fingret på en viktig fråga i sin artikel i Skånska Dagbladet den 23 januari, där de lyfter upp vikten av goda matvanor och förebyggande insatser för en bättre folkhälsa. Förebyggande och hälsofrämjande arbete är viktigt både för en ökad livskvalitet för skåningarna och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Tidiga åtgärder sparar skattepengar och kostar mindre än dyra behandlingsinsatser i ett senare skede av sjukdomsförloppet.

  Den styrande Treklövern i Regio...

 • Psykiatriambulansen räddar liv och avlastar psykakuten

  Psykiatriambulansen som startade som ett pilotprojekt hösten 2019 har varit en framgång för den psykiatriska akutsjukvården. Nu kommer även nordvästra och östra Skåne att få psykiatriambulans permanent tack vare en satsning som vi gör i budgeten för 2023.

  Psykiatriambulansen, eller PAP-enheten (Enheten för Prehospital Akut Psykiatri) särskilt i östra Skåne kommer lägligt eftersom den kommer att kunna stötta den psykiatriska akutsjukvården i Kristianstadsområdet och ...
 • Vi prioriterar psykiatrin och vi agerar!

  Den psykiatriska akutsjukvården är i högsta grad en prioriterad fråga för de styrande politikerna i Region Skåne. Psykisk ohälsa och akuta psykiatriska tillstånd är precis lika allvarligt som somatisk sjukdom och kan vara lika dödligt.

  Detta är vi fullt införstådda med och vi ser allvarligt på att den psykiatriska akutmottagningen i Kristianstad på grund av personalbrist med åtföljande vårdplatsbrist har tvingats begränsa sina öppettider till dagtid. Vi har från pol...
 • Kristdemokraterna i Skåne har nominerat till nya ordföranden i 5 nämnder och styrelser i Region Skåne.

  Tisdagen den 22/11 sammanträde Kristdemokraterna i Skånes distriktsstyrelse för att nominera till val av nya förtroendevalda i Region Skåne. Däribland ordförande för psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden, ordförande för sjukhusstyrelserna i Helsingborg, Ystad och Skånes Universitetssjukhus samt för den nya nämnden för operativ regiongemensam verksamhet.

  Kristdemokraternas regionråd Per Einarsson har fått fortsatt förtroende att leda psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnäm...

 • Sjukvård ska styras av fakta och kunskap

  Politiken måste regelbundet balansera folkviljan, ideologi och vad professionen säger. Det går att hävda att en förstatligad sjukvård eller nationellt samordningsansvar går emot de ekonomiskt liberala grunderna som kristdemokratin vanligtvis står på, men denna fråga är mer komplex än så och rotad i vad som är mest rättvist för folket.

  Vi har ett sjukvårdssystem som inrättades när Sv...

 • Per Einarsson skriver till regeringen om rättspsykiatri och tolkbrist

  Allt fler döms till Rättspsykiatrisk vård. Det har lett till ökade kostnader för utomlänsvård, och överbeläggningar inom Rättspsykiatrin i Region Skåne.

  Besluten om rättspsykiatrisk vård fattas inte på regional nivå, och är därför inget som Region Skåne kan påverka, men det är regionen som får ta konsekvenserna. Därför har Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden beslutat att skriva till regeringen och lyfta problemet.

  – De ökade kostnaderna gör att Psykiatrin i Re...