• Det krävs tydliga mål kring hur hemlösheten i Sverige ska minska

  För någon vecka sedan presenterade Handelns utredningsinstitut ännu en gång årets julklapp – 2021 var det inte så oväntat evenemangsbiljetten. Sverige och världen har genomlidit en fruktansvärd pandemi och behovet av möten, upplevelser och sociala kontakter är stort och trängande. Men vi glömmer ibland de allra viktigaste behoven för dem som har de största problemen. För nu biter vinden i kinderna och snart är det jul igen. En mysig tid för många. Men runtom i Sverige finns det också människo...

 • Vården för Skånes äldre invånare behöver stärkas.

  Det behövs särskild kunskap och kompetens för att möta de speciella behoven hos äldre som lider av psykisk ohälsa och sjukdom, skriver Per Einarsson och Maria Berglund, Kristdemokraterna.

  Många äldre är drabbade av psykisk ohälsa och antalet demenssjukdomar i Sverige ökar.

  Vården för Skånes äldre invånare behöver stärkas, både för att möta ökade behov och för att befolkningen blir allt äldre.

  Kristdemokraterna i Region Skåne prioriterar äldre och gör därför en satsning...

 • Slarvigt av Miljöpartiet

  Miljöpartiet har uppenbarligen inte läst vår debattartikel ordentligt, än mindre Alliansens budget. Vi kan inte se någon annan förklaring till mängden sakfel i Louise Arndts och Mätta Ivarssons replik i Norra Skåne den 5 november.

  Miljöpartiet hävdar att psykiatrin är underfinansierad. Det är fel. Psykiatri-, habilitering och hjälpmedel går med överskott, liksom de senaste fem åren. Enligt den senaste prognosen kommer result...

 • Motion: Hälsosamtal från 40 år för alla

  Vi är övertygade om att den bästa sjukvården är den som inte behövs. Därför är vår målsättning att alla 40-åringar ska erbjudas riktade hälsosamtal eftersom även små förändringarna i levnadsvanor kan göra stor skillnad. Om ett hälsosamtal skapar en god vana är det en stor kostnads besparing och investering i livskvalitet för den enskilde såväl som för samhället. Det förebyggande folkhälsoarbetet är en investering som kan betala sig själv genom minskade kostnader för sjukdomar som skulle kunna...

 • En tid av förluster börjar närma sig sitt slut

  Under allhelgonahelgen lyste lyktorna upp höstmörkret på kyrkogårdarna. Det senaste 1,5 året har varit en tid full av förluster av nära och kära i olika åldrar.

  Totalt har mer än 1800 personer i Skåne avlidit av covid-19. Alltför många har tvingats ta ett sista farväl av en älskad vän eller släkting, ibland utan att ens kunna vistas i samma rum. Vi hoppas nog alla att vi aldrig ska behöva uppleva en liknande tid igen. Nu märks i alla fall en ljusning, antalet insjuknade i covid-19 har ...

 • ”Ofta pratar man om särskilda utmaningar gällande psykiatrin för olika grupper men alldeles för sällan lyfts äldre upp.”

  Per Einarssons anförande under budgetfullmäktige 2021:

  Det känns faktiskt roligt att få stå här idag på regionfullmäktige, inte bara är det längesen vi alla träffades fysiskt i denna församling utan idag tar vi också ett beslut om budgeten för 2022. De senaste två åren har prövat oss alla på olika sätt. Först och främst skulle jag vilja tacka all vår fantastiska personal för att allt det arbete ni har gjort under pandemin. Ni har stått inför en fruktansvärt svår uppgift och vi alla är stolta ...

 • Stjärnorna har vågat bryta tystnaden

  Psykisk ohälsa har verkat oförenligt med sportelitens starka, högpresterande personligheter. Tack vare den senaste tidens mod hos idrottsstjärnorna och flera andra med dem har detta förändrats.

  Rapporteringen från OS har präglats av ett något oväntat och annorlunda ämne i sportsammanhang: Psykisk ohälsa. Nästan dagligen har vi läsa om hur idrottsstjärnor gått ut och öppet talat om sin psykiska ohälsa.

  Den amerikanske gymnasten Simone Biles valde att hoppa av flera finaler. Anled...

 • Vi vill alla få till långsiktigt hållbara lösningar i vården

  Svar på insändare: Skåningarna har rätt att förvänta sig god, tillgänglig och trygg vård när de blir sjuka och behöver hjälp, stöd och råd, oavsett om det på 1177.se, via en fast läkarkontakt på sin vårdcentral eller på sjukhusens akutmottagningar. Det är viktigt att kunna lita på att Region Skåne och Helsingborgs lasarett sätter in rätt resurser, på rätt plats, till rätt patienter.

  Jag kan inte mer än hålla med Vårdförbundet och dess r...

 • Viktigt att vi anpassar vården

  Skånes åldersstruktur håller på att förändras vilket inom en tioårsperiod innebär markant minskade resurser samtidigt som behovet av vård ökar allt mer. Beräkningar visar att även om varenda student som går ut gymnasiet söker arbete inom vården, kommer det inte att räcka för att täcka framtidens kompetensbehov. Därför måste hälsooch sjukvården förändras i grunden. Förändringarna måste göras nu och kan inte skjutas på framtiden.

  Förändringarna gällande psykiatrin i Eslöv är ett viktigt ...

 • Akutvård i hemmet införs

  Skånes Universitetssjukhus leder Sverige in i en ny sjukvårdsframtid. Nu tar vi steget in i framtiden genom att som första sjukhus i Sverige erbjuda akutsjukvård i hemmet. Ett koncept som vi tror på, både för patienters och medarbetares skull.

  Vården står inför stora utmaningar i framtiden. Allt fler blir allt äldre och behovet av sjukhusvård ökar, glädjande nog lyckas vi bota och lindra fler diagnoser. Hur ska sjukvården hinna med när fler får mer avancerad sjukvård under en längre ti...