• Kristdemokraterna i Skåne har nominerat till nya ordföranden i 5 nämnder och styrelser i Region Skåne.

  Tisdagen den 22/11 sammanträde Kristdemokraterna i Skånes distriktsstyrelse för att nominera till val av nya förtroendevalda i Region Skåne. Däribland ordförande för psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden, ordförande för sjukhusstyrelserna i Helsingborg, Ystad och Skånes Universitetssjukhus samt för den nya nämnden för operativ regiongemensam verksamhet.

  Kristdemokraternas regionråd Per Einarsson har fått fortsatt förtroende att leda psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnäm...

 • Sjukvård ska styras av fakta och kunskap

  Politiken måste regelbundet balansera folkviljan, ideologi och vad professionen säger. Det går att hävda att en förstatligad sjukvård eller nationellt samordningsansvar går emot de ekonomiskt liberala grunderna som kristdemokratin vanligtvis står på, men denna fråga är mer komplex än så och rotad i vad som är mest rättvist för folket.

  Vi har ett sjukvårdssystem som inrättades när Sv...

 • Per Einarsson skriver till regeringen om rättspsykiatri och tolkbrist

  Allt fler döms till Rättspsykiatrisk vård. Det har lett till ökade kostnader för utomlänsvård, och överbeläggningar inom Rättspsykiatrin i Region Skåne.

  Besluten om rättspsykiatrisk vård fattas inte på regional nivå, och är därför inget som Region Skåne kan påverka, men det är regionen som får ta konsekvenserna. Därför har Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden beslutat att skriva till regeringen och lyfta problemet.

  – De ökade kostnaderna gör att Psykiatrin i Re...

 • Tillsammans vill vi göra allt som står i vår makt för att ta Skåne genom dessa kriser.

  Fem fokusområden har identifierats för Region Skåne den kommande mandatperioden: ekonomi, personal, tillgänglighet, näringsliv och kollektivtrafik. Det skriver företrädare för den borgerliga Treklövern med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

  De skånska väljarnas besked var tydligt: De vill se ett fortsatt ickesocialistiskt styre i Region Skåne. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har i olika konstellationer arbetat tätt tillsammans med att utveckla Region Skåne ...

 • Kristdemokraterna i Skånes regionfullmäktigegrupp för mandatperioden 2022 – 2026

  Om mindre än en vecka är det dags för det första regionfullmäktige med alla nyvalda ledamöter och ersättare.  På bilden ovan ser du Kristdemokraternas nya fantastiska gäng. Lycka till under mandatperioden, nu stärker vi vården för skåningarna ytterligare! Från Nordvästra Skåne: Anders Lundström – ledamot Maria Berglund – ledamot Per-Ola Gunnarsson – ersättare   Från Nordöstra Skåne: Per Einarsson – ledamot Erika Heil Utbult – ledamot Magnus Nilss...
 • Pressmeddelande: Kristdemokraterna vill ändra riktlinjerna för vårdcentraler

  Vårdcentraler måste finnas jämnt fördelade över hela Skåne. Idag finns en överetablering i hela västra delen av Skåne och i områden där det lönar sig bäst, medan tillgången till nära vård är betydligt sämre i östra Skåne.

  Det skapar en ojämlik vård för skåningarna och ojämlika villkor för vårdcentralerna. Kristdemokraterna vill ändra i ackrediteringsvillkoren så att fler vårdcentraler etablerar sig i östra Skåne.

  Kristdemokraterna vill införa en fast läkarkontakt till alla Skåni...

 • Pressmeddelande: Kristdemokrater vill utreda möjligheten att införa hjälpmedelsjour i Skåne

  Psykiatri, habilitering och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne ska i samarbete med kommunerna utreda möjligheten till en hjälpmedelsjour. Det föreslår kristdemokraterna Per Einarsson, ordförande i Psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden och Lars Thunberg, ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs stad. Uppdraget ges vid Psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämndens möte nu i september.

  – Många rörelsehindrade är helt beroende av sina hjälpmedel. Det är inte r...

 • MINSKA ADMINISTRATIONEN I REGION SKÅNE!

  En överlastad administration hjälper inte sjuka skåningar. Nyligen kunde vi läsa i Kb/NSk att den administrativa personalen i Region Skåne är den personalgrupp som ökat mest sedan 2010. Detta borde bli en ögonöppnare för alla politiska partier.

  Det är hög tid att på allvar ta tag i problemet och dra ner på administrationen i Region Skåne. Kristdemokraterna vill se en minskning med minst 100 miljoner kronor av de administrativa kostnaderna. Pengar som istället bör an...
 • I VÄNTAN PÅ ATT AVSKAFFA REGION SKÅNE

  Ni kan hämta valmanifestet som PDF genom att trycka här.

  För att på riktigt vända utvecklingen för sjukvården i hela landet behöver vi genomföra århundradets vårdreform och sjukvården behöver få ett samlat ansvar under staten istället för regionerna. I första hand för att få en effektivare och mer jämlik sjukvård, men också för att det ska finnas en tydligare ansvarsutkrävning för den samlade hälso- och sjukvårdspolitiken. Tills staten tar det ansvaret finns det mycket att göra i regio...

 • För att få bort köerna till bup krävs mer än pengar!

  Rädda barnen sätter fingret på en viktig fråga när de lyfter oron för att barn och unga med psykisk ohälsa inte får snabb hjälp och behandling i Skåne (Aktuella frågor 15/4).

  När Kristdemokraterna och Allians för Skåne tog över styret i regionen 2018 var köerna till barn- och ungdomspsykiatrin redan ett faktum. Vi såg och ser fortfarande behovet av kraftfulla åtgärder för att få bort köerna.

  Det är oacceptabelt att barn ska behöva vänta i månader och ibland år för att få den hj...