• KD Landskrona är redo för comeback i kommunfullmäktige!

  Kristdemokraterna växer med nya medlemmar i Landskrona och KD Skåne har därför beslutat att för första gången sedan 2014 ställa upp med en kommunfullmäktigelista och göra comeback i kommunfullmäktige efter 18 års frånvaro.

  Även om Landskrona gjort en otrolig resa från varvskrisernas 1980-talet till en idag blomstrande stad i västra Skåne med gott självtroende och goda framtidsutsikter finns det problem i välfärdslöftet till landskronaborna.

  Kristdemokraterna behövs i Landskrona för att fokusera på äldreomsorgen. Vi kan konstatera att resultatet i Socialstyrelsens öppna jämförelser för 2021 – Vård om omsorg för äldre – inte alls är bra. Landskrona visar följande siffror som måste förbättras:

  Plats 275 av 283 Tillräckligt med tid, hemtjänst 2020

  Plats 234 av 283 Bemötande, hemtjänst 2020

  Plats 263 av 283 Förtroende för personal, hemtjänst 2020

  Plats 267 av 283 Trygghet, hemtjänst 2020

  Plats 270 av 283 Hemtjänst sin helhet 2020

  Plats 170 av 210 Särskilt boende i sin helhet 2020

  Det är uppenbart att inget parti i Landskrona tagit dessa frågor på allvar de senaste åren. Därför behöver Kristdemokraterna göra comeback och vara redo att driva på inom välfärdsfrågorna. De etablerade partierna behöver bli utmanade och Kristdemokraterna kommer prioritera de äldre i Landskrona. Kristdemokraterna ser den lilla människan och står på de svagas sida mot systemfel, byråkrati och dåligt kommunalt förvaltarskap.

  Följande personer har accepterat nomineringarna och är till Länsstyrelsen registrerade kandidater för Kristdemokraterna i Landskrona till kommunfullmäktigevalet den 11 september 2022:

  Placering Namn, titel, bostadsort

  1 David Orre, Brännmästare, Glumslöv

  2 Emily Jensen, Chefreceptionist, Tågarp

  3 Curt Jansson, Strategisk inköpare, Landskrona

  4 Micael Lidén, Ships agent, Landskrona

  Vid valet 2018 röstade 4,25% av landskronaborna på Kristdemokraterna och 4.05% i riksdagsvalet. Därför finns det stor möjlighet att Kristdemokraterna gör comeback i den lokala politiken 2022 och Kristdemokraterna är redo för det.

  Kontaktuppgifter:

  David Orre, Brännmästare, Glumslöv 072-7470002

  Anders Lundström KD Skåne – valledare 0739-624440