• Viktigt att de som ska arbeta på sjukhuset, invånare och kommunala aktörer är delaktiga

  Ett modernt hållbart och framtidssäkrat lasarett planeras i Östra Ramlösa. Det är mycket bra att allmänheten nu har möjlighet att tycka till om detaljplanen för området vid publika samråd runt om i kommunen.

  Detaljplanens syfte är att dra upp riktlinjerna för ett sjukhusområde som ger förbättrad vård och arbetsmiljö, flexibilitet och möjlighet att växa över tid, och ett akutsjukhus väl rustat för framtidens krav.

  Det nya sjukhusområdet ska innefatta ett fullvärdigt akutsjukhus med psykiatri, högteknologisk vård, vårdavdelningar, mottagningar, laboratoriemedicin, servicefunktioner och teknik samt administration. Till det kommer nödvändig infrastruktur, ovan och under mark, samt park och natur.

  Viktigt är också att detaljplanen innehåller möjlighet för att effektiv kollektivtrafik kan försörja området för invånare, patienter och personal.

  Det ska vara enkelt att ta buss, cykla eller gå, men också att köra från de anslutande Europa- och länsvägar som är en förutsättning för lasarettets placering. På sikt vill vi också att det ska finnas en tågstation som kan försörja hela Östra Ramlösa med snabba, klimatsmarta och enkla transporter.

  Det nya sjukhuset är bra och viktigt, inte bara för Helsingborg, utan för hela Skåne. Hälso- och sjukvården står inför omfattande förändringar och utmaningar. Ett nytt lasarett innebär en stor möjlighet att bygga framtidsinriktat där hälso- och sjukvården vågar pröva och utmana vad ett sjukhus bör och förväntas vara.

  Som förtroendevalda i Helsingborgs sjukhusstyrelse följer vi arbetet med det nya sjukhuset noga och är angelägna om att projektet ska lyckas så att människor i nordvästra Skåne får en modern, tillgänglig och patientsäker vård på årets alla dagar, dygnets alla timmar.

  Flera viktiga delar behöver ingå i det fortsatta projekterandet av sjukhuset.

  1 Nordvästra Skåne är en expansiv region som behöver en förbättrad hälso- och sjukvård för att möta invånarnas framtida behov på jämlika villkor. Med mer än 350 000 invånare krävs ett fullvärdigt akutsjukhus som innehåller allt ifrån forskningsmöjligheter och utbildningsplatser för läkare och sjuksköterskor till avancerad sjukvård för nordvästra Skåne och kanske också södra Halland. Helsingborgs lasarett kan bli en spjutspets där modern forskning möter vardagliga problem och ger skåningarna en livskvalitet i världsklass.

  2 Ett helt nytt sjukhus som hanterar framtidens utmaningar på ett smidigare sätt än tidigare planer. Eftersom den nya detaljplanen ger möjlighet till expansion är flexibiliteten mycket större än på dagens sjukhusområde. Ingen kan förutse hur hälso- och sjukvården exakt ser ut om 30 till 70 år, men säkert är att den inte blir mindre avancerad och teknikintensiv. Därför är detaljplanens omfattning bra och rimlig.

  3 Det nya sjukhuset i Östra Ramlösa ska fungera för hela nordvästra Skåne och därför är det viktigt att de yrkesgrupper som ska arbeta på sjukhuset såväl som de invånare och kommunala aktörer, till exempel företag och skolor, som finns i området är delaktiga i planeringen av sjukhuset. Tillsammans kan vi skapa ett sjukhus som alla gillar, alla behöver och alla kan vara stolta över. Nordvästra Skåne kan gå före och visa att kommun- och regiongränser inte begränsar ambitioner utan skapar nya möjligheter.

  Med modiga politiker, samförstånd över partigränser och över flera mandatperioder kan det nya sjukhuset bli bra, både för människor i Helsingborg och i hela Skåne. Vi lovar att göra allt vi kan för att ett nytt modernt och framtidssäkrat sjukhus ska stå klart så snart det är möjligt. Vi gör det tillsammans, inte bara för dagens helsingborgare och skåningarna i vår del av regionen utan också för morgondagens.

  Anders Lundström (KD), regionråd och ordförande för Helsingborgs lasarett

  Texten publicerades i Helsingborgs dagblad den 25/2-2023