• Stämmoreferat KD Skånes partidistriktsårsmöte 26/3

    Lördagen den 26 mars höll Kristdemokraterna i Skåne partidistriktsårsmöte i Bjuv med omkring 140 deltagande kristdemokrater. Temat för dagen var ”Hjärtlandet” vilket avspeglades dels i val av mötesplats (Findus gamla lokaler), dels i det panelsamtal som ägde rum efter lunch med fokus på livsvillkor på landsbygden och livsmedelsförsörjning.

    På förmiddagen hölls årsmöte där partidistriktsstyrelsen i sin helhet valdes om. Maria Berglund fortsätter därför leda partidistriktet ännu ett år tillsammans med förste vice ordförande Torsten Elofsson och andre vice ordförande Per-Ola Gunnarsson.

    Efter lunch hölls ett mycket uppskattat panelsamtal utifrån dagens tema ”Hjärtlandet” med Petter Birgersson, politisk redaktör på Ystads Allehanda, som moderator. I panelen satt Carl-Wiktor Svensson, riksdagskandidat för Kristdemokraterna i Kalmar län, Joakim Andersson, ordförande för Företagarna Helsingborg, Lennart Wikström, chefredaktör på Lantbrukets affärer, samt inte minst Åsa Odell, vice förbundsordförande för LRF.

    Sammantaget en mycket lyckad dag.

    För mer information kontakta stämmoreferent George Emilson på george.emilson@kristdemokraterna.se.