• Sjukvård ska styras av fakta och kunskap

  Politiken måste regelbundet balansera folkviljan, ideologi och vad professionen säger. Det går att hävda att en förstatligad sjukvård eller nationellt samordningsansvar går emot de ekonomiskt liberala grunderna som kristdemokratin vanligtvis står på, men denna fråga är mer komplex än så och rotad i vad som är mest rättvist för folket.

  Vi har ett sjukvårdssystem som inrättades när Sverige och Norge var ett och samma land. Det har hänt en hel del sedan dess och det är olyckligt att sjukvårdsorganisationen fortfarande ser ungefär likadan ut som för flera hundra år sen. I Århundradets vårdreform gjorde Kristdemokraterna det tydligt att de direktvalda politikerna på regionnivå bör avskaffas, ansvar och finansiering bör ske av staten och Sverige bör ha sex professionellt ledda sjukvårdsområden. Vi välkomnar därför att regeringen dels lägger fram en proposition om en nationell vårdförmedling, dels en utredning om för och nackdelar med en förstatligad sjukvård.

  Tills utredningen är färdig måste vi fortsätta tala klarspråk om hur vården i Sverige ser ut. Att hymla om att sjukvården har problem vore oseriöst och den fragmentiserade vårdorganisationen hjälper inte till. Det finns dålig koll på vårdens kompetenser, dålig samordning mellan investeringsbehov rörande bland annat IT-system och vårdutrustning. Coronapandemin visade att till och med i kristid, när folket förväntar sig som mest av makthavarna finns ingen nationell överblick eller samordning för vården. Coronakrisen hanterades på 21 olika sätt, vilket är fullständigt orimligt och ett tydligt bevis på varför statlig styrning med understöd av sex professionellt ledda sjukvårdsområden är nödvändigt.

  Tyvärr är makthavarna så pass okända att socialdemokratiska regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon blandades ihop med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Uppdrag gransknings reportage om regionerna. Samtidigt meddelande Uppdrag granskning att enbart 17 procent av skåningarna visste vem som beslutade över vården i Sverige, samma siffra har mätts upp av SOM-institutet.

  Det viktigaste för patienter är trots allt att man får vård i tid, inte var man får den eller vem som beslutar om dess budget. Vi betvivlar inte eller underkänner regionpolitikernas ambitioner och insatser, men verkligheten måste ses för vad den är, väljarnas engagemang och förståelse för regionerna är begränsade. Svenska folket och de professionella utförarna inom vården vill ha en statlig styrning. De stora problem den svenska hälso- och sjukvården dras med visar att det är hög tid för en förändring i grunden.

  Per Einarsson, gruppledare och regionråd för Kristdemokraterna i Region Skåne

  Anders Lundström, regionråd för Kristdemokraterna i Region Skåne

  Texten publicerades 18/11 – 2022 i Kristianstadsbladet