• Regeringen bryr sig inte om villaägaren

  Småhusbyggandet har varit mycket pressat de senaste 10 åren. Under den nuvarande regeringens sex år vid makten har småhusbyggandet varit i en nedåtgående trend under fyra av dem. Och det är kanske inte så förvånande. Per Bolund och hans regering har med en imponerande precision fokuserat uteslutande på hyresrätten och att förtäta storstäder.

  Nu under coronakrisen, när intresset för villor skjutit i höjden, presenterar Bolund tankar – om att underlätta förtätningen av städer och göra om centralt belägna kontor till bostäder. Sannolikt går villaägande på tvärs med regeringens ”gröna politik” där städer ska förtätas, men utanför stadskärnorna pågår också ett liv där barnfamiljer försöker skaffa sig en bostad som möter behovet av utrymme, en trädgård, plats för barnens lek och en trygg plats utan hårt trafikerade stadsgator. Boendevillkor som 7 av 10 vill söka sig till, enligt Demoskop 2019. Det är dessa som lider av den obefintliga villapolitik som regeringen för.

  Jämfört med för 10 år sedan har produktionen av villor ökat 2 procent, medan flerbostadshus ökat med 137 procent, enligt SCB statistik. Allt fler vittnar om svårigheterna att få tag på en egen villa.

  Utöver regeringen lägger kommunerna – som äger merparten av den byggbara marken – för små resurser på att planlägga marken för fler potentiella villaägare. För oss kristdemokrater är detta problematiskt. Människor ska kunna bo i egna hem och inte vara förpassade till regeringens höghusiver.

  Kristdemokraterna vill därför införa en planeringsstimulans, så att kommunerna får kompensation för sitt planarbete. Vi vill också utreda hur kommuner kan ”överplanera” för bostäder och diversifiera så en viss andel av planen är villor. Därtill borde Länsstyrelserna ges i uppdrag att regelbundet kartlägga potentiellt byggbar mark i kommunerna.

  Regeringen behöver agera för fler än bara innerstadsborna. Byggandet av villor behöver underlättas och utökas, för alla de familjer som söker sig ett hus och en bit tomt.

  Larry Söder. Bostadspolitisk talesperson, Kristdemokraterna

  Mikael Rinholt. Partiavdelningsordförande för Kristdemokraterna i Trelleborg

  Debattartikeln har publicerats i Trelleborgs Allehanda 2/2 – 2021