• Treklövern prioriterar skåningarnas folkhälsa

  Föreningen Frisk mat sätter fingret på en viktig fråga i sin artikel i Skånska Dagbladet den 23 januari, där de lyfter upp vikten av goda matvanor och förebyggande insatser för en bättre folkhälsa. Förebyggande och hälsofrämjande arbete är viktigt både för en ökad livskvalitet för skåningarna och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Tidiga åtgärder sparar skattepengar och kostar mindre än dyra behandlingsinsatser i ett senare skede av sjukdomsförloppet.

  Den styrande Treklövern i Region Skåne bestående av Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna inser vikten av förebyggande arbete och har drivit detta hårt i vår politik. Vi kommer att fortsätta med det under de kommande fyra åren, då vi fått förtroendet att styra Region Skåne under ännu en mandatperiod.
  Inte minst maten är en viktig del av hälsan och tillfrisknandet, och nyligen har ett nytt måltidskoncept lanserats i Region Skåne, som innebär att patienterna får mat med hög kvalitet och mycket näring och energi, samtidigt som valfriheten för patienterna ökar och matsvinnet minskar.

  Maten tillagas från grunden i egna kök för att trygga hög kvalitet. Undersökningar på våra testavdelningar har visat att patienterna fått i sig 20 procent mer näring och protein än tidigare. Och jo då, vi politiker har också fått provsmaka och kan intyga att den nya maten smakar utmärkt. Matkonceptet finns idag på avdelningar i Malmö, Ängelholm och hela Hässleholms sjukhus. 2025 ska det vara infört på alla Skånes sjukhus.

  En annan viktig del av det hälsofrämjande arbetet som Treklövern driver är de riktade hälsosamtalen som erbjuds till alla Skånes 40- och 50-åringar. Under 2022 har 3 700 hälsosamtal genomförts i Skåne med hjälp av utbildade samtalsledare. 2023 ska hälsosamtalen utökas till att omfatta 70-åringar och på sikt även 60-åringar och förstagångsföräldrar.

  En nationell granskning visar att de riktade hälsosamtalen ger stora hälsoeffekter och minskar förtida dödlighet överlag och död i hjärtkärlsjukdom, som är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Genom hälsosamtalen upptäcks tidigt ohälsosamma levnadsvanor, psykisk ohälsa och tillstånd som diabetes och högt blodtryck.
  Hälsosamtalen hjälper och motiverar den enskilde att ändra sina levnadsvanor och skaffa sig en sundare livsstil.

  I Treklöverns budget för 2023 finns också flera uppdrag kopplade till folkhälsa och förebyggande arbete. Utbudet av kulturinsatser riktade till hälso- och sjukvården och inom det hälsofrämjande området ska kartläggas för att upptäcka utvecklingsmöjligheter och det förebyggande arbetet mot suicid och psykisk ohälsa på Primärvårdsnivå ska bli bättre genom stärkt samarbete mellan Psykiatri- habilitering- och hjälpmedel, Primärvården, kommuner och elevhälsa.
  Viktiga steg har tagits, men vi behöver göra mer och kommer fortsätta kämpa för bättre livskvalitet hos alla skåningar och en god, jämlik och hållbar folkhälsa.

  Anna Mannfalk (M) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

  Per Einarsson (KD) ordförande i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden

  Inger Tolsved-Rosenqvist (L) ordförande i fastighets- och servicenämnden