• Låt människor ta ett ordentligt farväl!

    Ett värdigt avsked är avgörande i sorgearbetet efter förlusten av en anhörig. Därför bör begravningar vara ett undantag från begränsningen till åtta personer för allmänna sammankomster anser Kristdemokraterna i Region Skåne.

    Regeringen meddelade i förra veckan att allmänna sammankomster kommer att begränsas till endast åtta personer. Detta är ett viktigt beslut eftersom alla måste ta smittspridningen på största allvar. Det gäller att hålla ut och hålla i och det är viktigt med tydlighe...

  • Föreningar får tillfälligt undantag från bidragsregler

    PRESSMEDDELANDE: Många föreningar tvingas ställa in och ställa om sina aktiviteter på grund av Corona-pandemin. Därför har nu Psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden beslutat att tillfälligt göra avsteg från reglerna om återbetalning av bidrag. Pengarna som betalts ut till föreningarna ska kunna användas för att ändra och anpassa de inplanerade aktiviteterna till den rådande situationen, istället för att betalas tillbaka när aktiviteter ställs in.

    – Många föreningar och d...