• KRISTDEMOKRATERNA I REGION SKÅNE SÖKER POLITISK SEKRETERARE FÖR EN INTENSIV MANDATPERIOD 2023-2026 – ANSÖK SENAST 2023-05-02

  Är du politiskt intresserad och delar kristdemokraternas värderingar? Har du dessutom en vass penna och tycker det är roligt att formulera dig och skriva, då hoppas vi att du söker tjänsten som politisk sekreterare för Kristdemokraterna i Region Skåne.

  Kristdemokraterna i Region Skåne gick framåt i valet 2022 och behöver under denna nya mandatperiod bygga en stark och uthållig organisation för att förvalta valresultatet, driva aktiv politik tillsammans med Moderaterna och Liberalerna o...

 • KD SKÅNES TJÄNSTEPERSONER FÖR MANDATPERIODEN!

  I samband med valet och att nya politiska konstellationer uppstår förändras även en hel del bakom kulisserna. Sedan årsskiftet har KD Skåne fått två nya tjänstepersoner, Marcus Björk och Disa Viljehammar som båda är anställda som politisk sekreterare i Region Skåne. Vid deras sida arbetar Martin Hallander och Simon Berneblad kvar i samma roller.

  Distriktet har ombudsmannen George Emilson som stöd i det organisatoriska arbetet.

  Lycka till i ert arbete!

 • Kristdemokraterna i Skåne har nominerat till nya ordföranden i 5 nämnder och styrelser i Region Skåne.

  Tisdagen den 22/11 sammanträde Kristdemokraterna i Skånes distriktsstyrelse för att nominera till val av nya förtroendevalda i Region Skåne. Däribland ordförande för psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden, ordförande för sjukhusstyrelserna i Helsingborg, Ystad och Skånes Universitetssjukhus samt för den nya nämnden för operativ regiongemensam verksamhet.

  Kristdemokraternas regionråd Per Einarsson har fått fortsatt förtroende att leda psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnäm...

 • Kristdemokraterna i Region Skåne söker politiska sekreterare för en intensiv mandatperiod 2023-2026

  Ansök senast 2022-11-13

  Är du politiskt intresserad och delar kristdemokraternas värderingar? Har du dessutom en vass penna och kunskaper inom grafik, kommunikation och digitala medier? Eller intresserad av sjukvårdspolitik och vill förbättra Region Skåne så att vi får en trygg, tillgänglig och patientnära vård genom genomarbetade förslag? I så fall hoppas vi att du söker någon av de tjänster (3-4 stycken) som Kristdemokraterna i Region Skåne utlyser nu inför mandatperioden 2023-2026.<...

 • STORA SEGRAR FÖR KD RUNT OMKRING I SKÅNE!

  I dagsläget är hela 18 kommuner styrde av bland annat Kristdemokrater. Och för varje dag som går presenteras allt fler styren där Kristdemokraterna är med och styr. Det känns tryggt att Region Skåne, större del av de skånska kommunerna och Sveriges riksdag styrs av borgligheten!
 • I VÄNTAN PÅ ATT AVSKAFFA REGION SKÅNE

  Ni kan hämta valmanifestet som PDF genom att trycka här.

  För att på riktigt vända utvecklingen för sjukvården i hela landet behöver vi genomföra århundradets vårdreform och sjukvården behöver få ett samlat ansvar under staten istället för regionerna. I första hand för att få en effektivare och mer jämlik sjukvård, men också för att det ska finnas en tydligare ansvarsutkrävning för den samlade hälso- och sjukvårdspolitiken. Tills staten tar det ansvaret finns det mycket att göra i regio...

 • Skåne är värt att försvara!

  Kriget i Ukraina är inte långt ifrån den skånska kusten, Putins massaker i Lviv är närmare Ystad än Åre. Det är bara Polen som ligger mellan Ryssland och Skåne. Vi har tvingats inse att säkerhetsläget är kritiskt. Vi älskar Skåne och dess frihet måste försvaras. Till följd av det oroliga säkerhetsläget är det dags att möjliggöra etablering av ett nytt regemente i Skåne. Kristdemokraterna har sedan tidigare drivit på för att den nyligen återinrättade Södra skånska brigaden i Revingehed ska utv...

 • KD Landskrona är redo för comeback i kommunfullmäktige!

  Kristdemokraterna växer med nya medlemmar i Landskrona och KD Skåne har därför beslutat att för första gången sedan 2014 ställa upp med en kommunfullmäktigelista och göra comeback i kommunfullmäktige efter 18 års frånvaro.

  Även om Landskrona gjort en otrolig resa från varvskrisernas 1980-talet till en idag blomstrande stad i västra Skåne med gott självtroende och goda framtidsutsikter finns det problem i välfärdslöftet till landskronaborna.

  Kristdemokraterna behövs i Landskrona ...

 • Stämmoreferat KD Skånes partidistriktsårsmöte 26/3

  Lördagen den 26 mars höll Kristdemokraterna i Skåne partidistriktsårsmöte i Bjuv med omkring 140 deltagande kristdemokrater. Temat för dagen var ”Hjärtlandet” vilket avspeglades dels i val av mötesplats (Findus gamla lokaler), dels i det panelsamtal som ägde rum efter lunch med fokus på livsvillkor på landsbygden och livsmedelsförsörjning.

  På förmiddagen hölls årsmöte där partidistriktsstyrelsen i sin helhet valdes om. Maria Berglund fortsätter därför leda partidistriktet ännu ett år t...

 • Stämmouttalande: ”Kriget i Ukraina berör oss allihop och är vårt gemensamma ansvar.”

  Under lördagen den 26e mars 2022 hade Kristdemokraterna i Skåne stämma och antog ett stämmouttalande kring situationen i Ukraina.

  För drygt en månad sedan påbörjade Ryssland en folkrättsvidrig invasion av Ukraina. Sedan dess har vi sett hur ryska trupper begått krigsbrott genom attacker på sjukhus, skolor eller andra mål där civila gömt sig för att undgå krigets fasor. Det är svårt att beskriva med ord den känsla de flesta av oss känner inför dessa krigsbrott. Hela samhället har ett an...