• Psykisk ohälsa är inte en naturlig del av åldrandet

  Depression bland äldre är så vanligt att det kan beskrivas som ett folkhälsoproblem. De är också överrepresenterade i självmordsstatistiken. Detta kan vi i KD inte acceptera.

  Drygt var tredje kvinna och var femte man över 77 år lider av ångest och bland äldre är depression så vanligt att det kan beskrivas som ett folkhälsoproblem. Äldre är också överrepresenterade i självmordsstatistiken. Detta är ett mänskligt lidande som vi aldrig får acceptera eller blunda för, anser Kristdemokrater...

 • Dagens svenska vänsterfeminism har kört fast. 

  Vänsterfeminismen har fastnat i sina ogreppbara teorier. Den tar inte hänsyn till de problem som verklighetens kvinnor möter i sin vardag. Vi i Kristdemokraterna vill att Sverige får en människonära jämställdhetspolitik. 

  Ett av de stora problem som många flickor och kvinnor brottas med idag är psykisk ohälsa, något som har blivit allt vanligare. Det börjar redan i ung ålder. Flickor i åldern 12-18 mår sämre och är mindre nöjda med sig själva än pojkar. Även förskrivningen av psykofarmaka...

 • Kristdemokraterna i Skåne lanserar satsningar som förbättrar för Skånes äldre.

  Det har blivit tydligt de senaste åren att Kristdemokraterna har högt förtroende hos svenskarna i viktiga välfärdsfrågor, såsom hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Därför är det viktigt att visa, inte minst för de äldre i Skåne, att Kristdemokraterna även fortsättningsvis har förslag och idéer för att utveckla vår gemensamma välfärd. Under våren har Kristdemokraterna i Skåne tagit fram en rapport där vi samlat ihop och presenterar 17 konkreta och skarpa förslag för de äldre i Skåne som utgår...

 • KD: Vi vill stå på brottsoffrets sida i ett otryggt samhälle

  Tryggheten sviktar i vårt samhälle. Därför vill vi bygga ut hela rättsväsendet och i synnerhet polismyndigheten för att långsiktigt kunna möta den ökade och allt grövre brottsligheten.

  Vi behöver kunna möta den ökade och allt grövre brottsligheten i samhället. Vi i Kristdemokraterna vill därför satsa 8,7 miljarder mer än regeringen de närmaste tre åren – och det kommer behövas. I vårbudgeten gör vi specifika satsningar för ökad kvinnofrid. Kvinnojourerna runt om i landet tar idag ett sto...

 • Maria Berglund ny ordförande för KD i Skåne

  Bjuvspolitikern Maria Berglund ska leda Skånes kristdemokrater inför valrörelsen 2022. Hon valdes till distriktsordförande på partiets årsmöte.

  Bjuvsbon och lokalpolitikern Maria Berglund har sedan två år tillbaka varit förste vice ordförande för Kristdemokraterna Skånes partidistrikt. Nu har de röstat fram henne som ny ordförande och efterträdare till Alexander Harrison. – Den första uppgiften är att leda distriktet genom en valrörelse och för det krävs det att m...
 • Kristdemokraterna i Skåne höll digitalt partidistriktsårsmöte

  Lördagen den 27 mars höll Kristdemokraterna i Skåne sitt årliga partidistriktsårsmöte med en diger dagordning. På grund av pågående pandemi samlades de cirka 150 deltagarna digitalt via video mötesplattformen Zoom. Under dagen valdes bland annat Maria Berglund till ny partidistriktsordförande, en ny partidistriktsstyrelse valdes, nomineringsriktlinjer och valplan inför valet 2022 fastställdes, samt så behandlades 32 motioner.

  Mötespresidium och tjänstemän gjorde ett mycket gott arbete ...

 • Vargreviren blir som en sorts Skansen utanför tullarna

  Att bo med vargen inpå knuten är att vara otrygg. Det är något som många storstadsbor tyvärr har svårt att föreställa sig.

  Men för den som bor i vargrevir så behöver ofta livet läggas om för att anpassa sig efter vargen. Jägare låter bli att ta med hunden ut på jakt. Familjer vågar inte röra sig i skog och mark. Lekande barn måste hållas under ständig uppsikt. Till och med skolundervisningen påverkas när exempelvis utflykter behöver ställas in efter nya rappo...

 • KD: Sluta lägga krokben för äldre som vill jobba

  Aldrig har dagens seniorer varit så aktiva som idag. De är friskare och piggare än tidigare generationer, på alla tänkbara sätt. Ändå finns det en föråldrad syn på vad man kan bidra med efter att man har fyllt 65. Trots att den allmänna pensionsåldern infördes för drygt 100 år sen – då levnadslängden var betydligt kortare och man inte förväntades leva mer än några år efter 65-årsdagen.

  Många äldre både vill och kan fortsätta arbeta. Ett av de största hindren är negativa attityder...

 • Sverige behöver fler tingsrätter

  Sveriges domstolar har en avgörande uppgift i att upprätthålla tryggheten i vårt samhälle. Deras uppgift är att handlägga ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. De ska också tillkännage domen inom rimlig tid. För att kunna uppnå det behöver vi bygga ut rättskedjan och i hela landet. Vi kristdemokrater anser att rättsväsendet ska finnas där människor lever och bor. Sverige har centraliserat vårt domstolsväsende avsevärt de senaste två decennierna. I slutet av 1990-talet fanns det 96 ti...

 • Regeringen bryr sig inte om villaägaren

  Småhusbyggandet har varit mycket pressat de senaste 10 åren. Under den nuvarande regeringens sex år vid makten har småhusbyggandet varit i en nedåtgående trend under fyra av dem. Och det är kanske inte så förvånande. Per Bolund och hans regering har med en imponerande precision fokuserat uteslutande på hyresrätten och att förtäta storstäder.

  Nu under coronakrisen, när intresset för villor skjutit i höjden, presenterar Bolund tankar – om att underlätta förtätningen av städer och g...