• Stämmoreferat: Kristdemokraterna i Skånes lista till riksdag och region är fastställd.

  Under lördagen den 27 november samlades omkring 130 Skånska Kristdemokrater för att fastställa listorna till riksdag och region inför det allmänna valet 2022.

  Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch vann enhälligt placeringen som första namn medans Malmöprofilen Torsten Elofsson vann omröstningen för 2:a plats på listan, följt av Cecilia Engström, Helsingborg och Michael Anefur, Kristianstad på 3:e respektive 4:e plats. Lundapolitikern Hedvig Åkesson placerades på 5e plats och blev därmed första ersättare till riksdagen.

  – Jag är väldigt glad att ha blivit vald som skånsk toppkandidat för KD Skåne till riksdagen. Med min erfarenhet från rättsväsendet kommer jag kunna bidra med mycket fokus och nödvändiga sakpolitiska förändringar för att öka trygghet och säkerhet. Detta är en av de viktigaste frågorna Sverige står inför och jag kommer vara en röst för Skåne i den debatten. Andra viktiga frågor för Skåne är den framtida energiförsörjningen och integrationen, säger Torsten Elofsson (KD).

  Cecilia Engström har tidigare vikariat i riksdagen och sitter i dagsläget som ordförande för Kulturnämnden i Helsingborg.

  – Valet 2022 är ett viktigt val för Sverige. Vi behöver en ny regering och jag är peppad på att få vara en del av arbetet mot ett regeringsskifte. Säger Cecilia Engström. Vi är ett bra team i Skåne och med Ebba i toppen tror jag att vi kan göra stora framgångar.

  Den nuvarande riksdagsmannen Michael Anefur från Kristianstad blev återvald på plats 4. Han kommer tillsammans med Torsten Elofsson, Malmö och Cecilia Engström, Helsingborg att bli KD Skånes toppkandidater till riksdagen. Ebba Busch toppar listan.

  – Socialdemokraterna har spelat ut sin roll som regeringsparti. Sjukvårdens vårdköer var stora redan innan pandemin och är nu gigantiska, nu krävs att staten tar ett mycket större ansvar för att skapa en jämlik vård i hela Sverige, säger Michael Anefur, Kristianstad. Vårdkökrisen kombinerat med ökad otrygghet och fortsatt hög arbetslöshet gör det tydligt att Sverige förtjänar en ny regering.

  Till regionlista i nordost valdes regionrådet Per Einarsson, följt av Erika Heil Utbult.

  – Jag är väldigt tacksam för det stora stödet de Skånska Kristdemokraterna har gett mig. Jag tar inte lätt på möjligheten att bli återvald. Det viktiga arbetet med att korta köerna och stärka vården som Alliansen påbörjade efter valvinsten 2018 är inte över. Jag ser framemot att få fortsätta med det arbetet. Säger Per Einarsson. Nu gäller det att samla ihop oss och stärka laget ytterligare för att sedan gå ut och möta Skåningarna.

  Till regionlistan i nordväst valdes regionrådet Anders Lundström, följt av distriktsordförande Maria Berglund

  – Under nuvarande mandatperiod har vi Kristdemokrater varit en viktig pelare i Allianssamarbetet. Jag är tacksam över att återigen fått förtroendet att vara toppkandidat från Nordväst. Säger Anders Lundström. Jag ser framemot att bedriva en valrörelse där sjukvården kommer vara i fokus.

  Både Anders Lundström och Maria Berglund är ordförande för varsin sjukhusstyrelse. Anders har sedan valet 2018 arbetat med att stärka Helsingborgs lasarett och Maria har flitigt arbetet gentemot Ängelholm sjukhus. Maria blev dessutom vald till distriktsordförande för Kristdemokraterna i Skåne i våras.

  – Det är väldigt hedersamt att återigen få förtroendet från de skånska Kristdemokraterna att vara en av två toppkandidater i nordväst. Jag ser framemot att få gå ut och möta skåningarna i valrörelsen och visa hur vi Kristdemokrater vill utveckla Region Skåne. Avslutar Maria Berglund

  Till regionlistan i sydost valdes Lars Lundberg, följt av Katarina Ståhlberg.

  – Jag är djupt tacksam att återigen ha fått detta fina förtroende. Jag har varit regionpolitiker sen regionen slogssamman och jag har mycket kvar att ge. Skåningarna förtjänar en god och tillgänglig vård. Säger Lars Lundberg. Jag är fast övertygad att vi ska vinna valet igen och fortsätta styra Region Skåne i rätt riktning.

  Till regionlistan i sydost 2 valdes Nina Dakwar, följt av Mats Svensson.

  Till regionlistan i mellersta valdes Gustaf Hamiltion, följt av Tobias Entin.

  Gustaf Hamilton som idag är miljönämndens ordförande i Lunds kommun valdes att toppa regionvalsedeln för mellankretsen i Skåne.

  – Att få vara KDs toppkandidat i mellersta Skåne känns väldigt roligt. Arbetet med att förbättra tillgängligheten i skånsk hälso- och sjukvård var på god väg innan pandemin. Nu är det viktigt att komma igång med det arbetet igen. Jag tror att jag med min erfarenhet kommer kunna lyfta frågorna kring regional utveckling, säger Gustaf Hamilton (KD)

  Till regionlistan i Malmö valdes Martin Hallander och Erik Berntorp.

  – Jag är oerhört tacksam för detta förtroende. Min prioritet inför valet 2022 är en lokal valrörelse med malmöborna i fokus både gällande kommun- och regionvalet. Det finns många problem att ta i itu med gällande tillgängligheten i sjukvården, äldreomsorgen i Malmö och en helt ny stadsbyggnadspolitik. Det ska bli roligt att få prata med malmöborna om våra visioner, säger Martin Hallander (KD), första namn för KD Malmö i kommunvalet och regionvalet.