• Regeringen bryr sig inte om villaägaren

    Småhusbyggandet har varit mycket pressat de senaste 10 åren. Under den nuvarande regeringens sex år vid makten har småhusbyggandet varit i en nedåtgående trend under fyra av dem. Och det är kanske inte så förvånande. Per Bolund och hans regering har med en imponerande precision fokuserat uteslutande på hyresrätten och att förtäta storstäder.

    Nu under coronakrisen, när intresset för villor skjutit i höjden, presenterar Bolund tankar – om att underlätta förtätningen av städer och g...