• Historiskt besked – Sjöbo får sin första familjecentral

    Inom kort kommer ett hyresavtal signeras mellan AB Sjöbohem och Region Skåne resultera i att Sjöbo får sin första familjecentral. Just familjecentraler spelar en viktig roll i att stärka familjen, inte bara genom hälsofrämjande åtgärder utan också genom att fånga upp de familjer som har det särskilt svårt. Detta är en viktig resurs och en vinst för likväl Region Skåne, Sjöbo kommun och framförallt alla familjer.

    – Detta är ett historiskt besked som kommer bli en viktig samlingsplats fö...

  • Regeringen bryr sig inte om villaägaren

    Småhusbyggandet har varit mycket pressat de senaste 10 åren. Under den nuvarande regeringens sex år vid makten har småhusbyggandet varit i en nedåtgående trend under fyra av dem. Och det är kanske inte så förvånande. Per Bolund och hans regering har med en imponerande precision fokuserat uteslutande på hyresrätten och att förtäta storstäder.

    Nu under coronakrisen, när intresset för villor skjutit i höjden, presenterar Bolund tankar – om att underlätta förtätningen av städer och g...