• Det blir fler familjecentraler med kristdemokrater i styret.

  Måndag den 28 mars tar kommunfullmäktige i Hässleholm en ett viktigt beslut efter flera års utredning då man nu kommit överens med regionen om att lokalisera Familjens hus i större och rymligare lokal på T4-området.

  Vi Kristdemokrater lyfter gärna fram familjen och pekar på hur den är en central del av varje persons uppväxt. Familjen är den viktigaste gemenskapen och den grund som samhället står på. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaning...

 • Historiskt besked – Sjöbo får sin första familjecentral

  Inom kort kommer ett hyresavtal signeras mellan AB Sjöbohem och Region Skåne resultera i att Sjöbo får sin första familjecentral. Just familjecentraler spelar en viktig roll i att stärka familjen, inte bara genom hälsofrämjande åtgärder utan också genom att fånga upp de familjer som har det särskilt svårt. Detta är en viktig resurs och en vinst för likväl Region Skåne, Sjöbo kommun och framförallt alla familjer.

  – Detta är ett historiskt besked som kommer bli en viktig samlingsplats fö...

 • Regeringen bryr sig inte om villaägaren

  Småhusbyggandet har varit mycket pressat de senaste 10 åren. Under den nuvarande regeringens sex år vid makten har småhusbyggandet varit i en nedåtgående trend under fyra av dem. Och det är kanske inte så förvånande. Per Bolund och hans regering har med en imponerande precision fokuserat uteslutande på hyresrätten och att förtäta storstäder.

  Nu under coronakrisen, när intresset för villor skjutit i höjden, presenterar Bolund tankar – om att underlätta förtätningen av städer och g...