• Föreningar får tillfälligt undantag från bidragsregler

  PRESSMEDDELANDE: Många föreningar tvingas ställa in och ställa om sina aktiviteter på grund av Corona-pandemin. Därför har nu Psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden beslutat att tillfälligt göra avsteg från reglerna om återbetalning av bidrag. Pengarna som betalts ut till föreningarna ska kunna användas för att ändra och anpassa de inplanerade aktiviteterna till den rådande situationen, istället för att betalas tillbaka när aktiviteter ställs in.

  – Många föreningar och deras medlemmar drabbas hårt till följd av corona-pandemin. Föreningarnas verksamhet är ett viktigt led i att bryta isoleringen för dem som tvingas hålla sig hemma. Därför vill vi göra det möjligt för dem att använda föreningsbidraget för till exempel digitala träffar eller planera in aktiviteter som är mer anpassade till den nya situationensäger Per Einarsson (KD), ordförande i Psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden.

  – Genom att vi lättar på kravet på att föreningsbidraget ska användas för en specificerad aktivitet kan vi öppna upp för nya och kreativa initiativ som gör att föreningarna ändå kan fortsätta med sin verksamhet under corona-pandemin, säger Charlotte Bossen (C), vice ordförande.

  – Vi vill gärna uppmuntra föreningarna att använda sitt bidrag till alternativa aktiviteter när verksamheten inte kan bedrivas som vanligt. Genom det här beslutet kan föreningarna hitta nya sätt att mötas trots corona-restriktionerna, utan att behöva oroa sig för att bli återbetalningsskyldiga, säger Annsofie Thuresson (M), ledamot.

  – Det är viktigt att föreningarna tryggt kan fortsätta bedriva någon form av verksamhet både under och efter corona-pandemin. Det här beslutet gör det möjligt för dem att hitta nya vägar framåt när fysiska möten är svåra, säger Susanne Bäckman (L), ledamot.

  Mer information och kommentarer:

  Per Einarsson (KD)
  Ordförande, Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden.
  Tel. 0725-28 84 17

  Charlotte Bossen (C)
  Vice ordförande, Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden.
  Tel. 0704-53 90 68

  Annsofie Thuresson (M)
  Ledamot, Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden
  Tel: 0733-47 98 50

  Susanne Bäckman (L)
  Ersättare, Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden
  Tel: 0709-76 70 80