• Skåne är värt att försvara!

  Kriget i Ukraina är inte långt ifrån den skånska kusten, Putins massaker i Lviv är närmare Ystad än Åre. Det är bara Polen som ligger mellan Ryssland och Skåne. Vi har tvingats inse att säkerhetsläget är kritiskt. Vi älskar Skåne och dess frihet måste försvaras. Till följd av det oroliga säkerhetsläget är det dags att möjliggöra etablering av ett nytt regemente i Skåne. Kristdemokraterna har sedan tidigare drivit på för att den nyligen återinrättade Södra skånska brigaden i Revingehed ska utvecklas till ett komplett brigadregemente, vi kan bara beklaga regeringens ointresse.

  Vi kan konstatera att försvaret av Skåne och Sverige är otillräckligt i relation till det allvarliga säkerhetspolitiska läget som råder i Europa just nu. Vi måste kunna möta ett väpnat angrepp mot varje del av Sverige. Ett starkt försvar av Skåne innebär också ett starkt försvar av friheten, demokratin och respekten för människovärdet. Kristdemokraterna anser därför att bygga upp ett starkt försvar kommer vara en av statens viktigaste uppgifter.

  Säkerhet bygger vi inte bara med ytterligare regemente i Skåne utan också genom att samverkan med andra. Sverige kan inte klara sig på egen hand och därför behöver Sverige ansöka om medlemskap i NATO. Genom att stå utanför NATO bidrar Sverige till att skapa ett säkerhetspolitiskt vakuum i Östersjöregionen, vilket gynnar Rysslands strategiska intressen. Utan ett fullvärdigt medlemskap finns heller inga garantier att NATO väljer att stödja Sverige i händelse av en militärkonflikt för att skydda vårt Skåne.

  Den ökade aktiviteten i Östersjön har länge varit omfattande, de upprepade kränkningarna av svenskt luft- och sjöfartsrum visar på att Ryssland inte drar sig för att hota Sverige. Det är en medveten strategi för att skrämma bort Sverige från vår naturliga plats nära NATO och väst.

  Den säkerhetspolitiska oro som råder nu aktualiserar att Sverige som land behöver se över vårt totalförsvar, där självförsörjning är en viktig faktor. Det enda sättet att ha en rimlig självförsörjning i en kris- eller krigssituation är att i fredstid ha en väl utbyggd livsmedelsproduktion, tillräcklig både för inhemsk konsumtion och för export. Drygt hälften av all mat som produceras i Sverige kommer ifrån Skåne och hälften av den svenska livsmedelsindustrin är skånsk. Det visar hur viktig Skåne är för att Sverige ska klara av att nå upp till en acceptabel självförsörjningsgrad. Att försvara landet och trygga vår frihet sker genom utbyggt försvar och en hög självförsörjningsgrad.Om Försvarsberedningen är villig kommer vi ta vårt ansvar och snabbt bereda möjligheterna för etablering av ett nytt regemente i Skåne. Skåningarna är redo att göra sitt för att försvara våra gränser. Det finns lämpliga platser för Försvarsmakten att bygga ett nytt regemente. Hässleholm, Kristianstad, Ystad och Ljungbyhed är fyra orter som tidigare haft en viktig roll i den svenska försvarsförmågan.

  Maria Berglund (KD) Partidistriktsordförande KD Skåne

  Sofia Damm (KD) riksdagsledamot från Ystad. 

  Texten publicerades 22/4 i HD/Sydsvenskan.