• Kristdemokraterna i Skånes regionfullmäktigegrupp för mandatperioden 2022 – 2026

  Om mindre än en vecka är det dags för det första regionfullmäktige med alla nyvalda ledamöter och ersättare.  På bilden ovan ser du Kristdemokraternas nya fantastiska gäng. Lycka till under mandatperioden, nu stärker vi vården för skåningarna ytterligare!
  Från Nordvästra Skåne:
  Anders Lundström – ledamot
  Maria Berglund – ledamot
  Per-Ola Gunnarsson – ersättare
   
  Från Nordöstra Skåne:
  Per Einarsson – ledamot
  Erika Heil Utbult – ledamot
  Magnus Nilsson – ersättare
   
  Från Mellersta Skåne:
  Gustaf Hamilton – ledamot
  Tobias Entin – ledamot
  Hedvig Åkesson – ersättare
   
  Från Sydvästra Skåne 1:
  Martin Hallander – ledamot
  Erik Berntorp – ersättare
   
  Från Sydvästra Skåne 2:
  Nina Dakwar – ledamot
  Mats Svensson – ersättare
   
  Från Sydöstra Skåne:
  Lars Lundberg – ledamot
  Katarina Ståhlberg – ersättare