• Historiskt besked – Sjöbo får sin första familjecentral

  Inom kort kommer ett hyresavtal signeras mellan AB Sjöbohem och Region Skåne resultera i att Sjöbo får sin första familjecentral. Just familjecentraler spelar en viktig roll i att stärka familjen, inte bara genom hälsofrämjande åtgärder utan också genom att fånga upp de familjer som har det särskilt svårt. Detta är en viktig resurs och en vinst för likväl Region Skåne, Sjöbo kommun och framförallt alla familjer.

  – Detta är ett historiskt besked som kommer bli en viktig samlingsplats för alla familjer runtomkring Sjöbo. Att satsa på förebyggande arbete för att stärka familjers hälsa och välmående är något av det viktigaste samhället kan bistå med. Säger Per Einarssongruppledare och regionråd för Kristdemokraterna i Region Skåne.

  Familjecentraler är en unik verksamhet som ger goda förutsättningar för olika professioner att samarbeta för barnet och familjens bästa. Familjecentralerna kan också förbättra stödet till barnfamiljer och upptäcka fler som är i behov av särskilda insatser. En komplett familjecentral innefattar att en öppen förskola finns på samma plats som mödrahälsovård, barnhälsovård och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete. Och placeringen i gamla folktandvårdens lokaler sidan om vårdcentralen är en mycket bra placering.

  – Det är en plats för alla och ger goda möjligheter till social gemenskap för föräldrar och deras barn. Vi Kristdemokrater har kämpat länge och hårt och fortsätter att kämpa för att alla skånska kommuner ska ha minst en familjecentral. Avslutar Lars Lundberg (KD), kommun- och regionpolitiker.

  Kontakt:
  Per Einarsson

  Gruppledare och regionråd för Kristdemokraterna i Region Skåne
  Telefon: 0725-28 84 17

  Lars Lundberg
  Kommun- och regionpolitiker
  Telefon: 0709-64 07 24