• Det krävs tydliga mål kring hur hemlösheten i Sverige ska minska

  För någon vecka sedan presenterade Handelns utredningsinstitut ännu en gång årets julklapp – 2021 var det inte så oväntat evenemangsbiljetten. Sverige och världen har genomlidit en fruktansvärd pandemi och behovet av möten, upplevelser och sociala kontakter är stort och trängande. Men vi glömmer ibland de allra viktigaste behoven för dem som har de största problemen. För nu biter vinden i kinderna och snart är det jul igen. En mysig tid för många. Men runtom i Sverige finns det också människor som inte får känna någon värme i juletid och som inte behöver någon evenemangsbiljett.

  Hemlösheten breder ut sig och förmodligen kommer Socialstyrelsen i mitten av december att presentera nya dystra siffror som visar att antalet hemlösa ännu en gång har ökat i Sverige. Fler än någonsin kommer att vara utan en egen bostad att fira jul och nyår i. Det är en skam för Välfärdssverige att vi inte tillsammans har kunnat förpassa hemlösheten till historiens bakgård en gång för alla. Helsingborgs stad och en rad andra kommuner har tillsammans med Lunds universitet visat att det går att göra skillnad kring problemen med hemlöshet. Genom projektet Bostad Först har det visat sig att det finns bra, billiga och effektiva lösningar. Hemlöshet är inget olösligt problem utan internationella och nationella utvärderingar pekar på häpnadsväckande goda resultat. Mer än 80 procent av de hemlösa i Helsingborg som fått en lägenhet bor kvar efter ett år. Det finns ingen annan metod som kan uppvisa lika goda resultat. Modellen innebär att den hemlöse först får en bostad och därefter sätter socialtjänsten in omfattande insatser för att lösa de problem som omger hemlösheten. Utgångspunkten är helt enkelt att en egen bostad är den grundtrygghet som de hemlösa behöver för att kunna ta itu med sina andra ofta omfattande problem. Detta arbetssätt sparar inte bara stora summor till vår gemensamma välfärd, utan ger en utsatt grupp människovärdet tillbaka.

  Nu är det viktigt att även en ny regering efter valet 2022 ser problemet och tar ett tydligt samlat grepp kring frågan. Frågan är inte enbart social utan spänner över flera departement och ministrar. Dessutom behöver vi gemensamt arbeta med attitydfrågor kring hemlöshet. Det finns stor okunskap och många fördomar. Det krävs tydliga mål kring hur hemlösheten i Sverige ska minska För de hemlösas bästa är det viktigt att fakta och vetenskapliga underlag präglar beslut och ställningstaganden istället för lösa antaganden om vad denna utsatta grupp behöver.

  Tänk om en ny regering efter valet 2022 vågar göra Bostad Först-metoden till nationell politik för att bekämpa hemlösheten runtom i landet. Vi menar att det är en historisk chans som öppnar sig för alla de som säger sig värna om de mest utsatta och utslagna i samhället. Bostad Först-metoden är inte bara kostnadseffektiv utan också vetenskapligt testad och prövad i verkligheten på flera olika ställen. Vi får aldrig acceptera att hemlösheten breder ut sig. Ambitioner om att bekämpa hemlöshet är bra, men det krävs tydliga mål kring hur hemlösheten i Sverige ska minska. Bostad Först är en metod som bevisligen ger resultat. Skulle en ny regering på bred front initiera den, så skulle en stor del av hemlöshetsproblematiken kunna lösas.

  Anders Lundström Regionråd för Kristdemokraterna och ordförande för Helsingborgs lasarett.

  Maria Berglund Ordförande i Kristdemokraterna i Skåne.

  Texten publicerades i HD/Sydsvenskan den 28/11 2021