• En elfientlig regering

  142 år efter att Thomas Edison uppfann glödlampan klarar vi inte av Skånes elförsörjning Det finns många dagar att fira varje år. En årligen återkommande dag som Anders Ygeman som energiminister tydligen verkar ha missat är Elens dag. Varje år den 23 januari uppmärksammas elens upptäckt. Det är en av vår historias viktigaste upptäckter som gett upphov till så mycket som vi idag tar för givet. Vi kan kommunicera, resa och rädda liv tack vare den. Trots att det i år är 142 år sedan Thomas Edison visade upp den första fungerande glödlampan så har vi fortfarande diskussioner om hur delar av Sverige ska klara av att få tillräckligt mycket el.

  Regeringen med energiministern Anders Ygeman har alldeles för länge visat ett ointresse för de utmaningar den skånska elförsörjningen står inför. Detta är tydligt för varenda skåning. Det syns på våra elräkningar och för företagen. Redan i juni 2019 fick vi veta att brödjätten Pågen inte kan expandera på grund av den akuta elbristen. Energiminister Anders Ygeman har på ett nästan oförskämt sätt glömt att adressera detta för skåningarna stora problem, särskilt när regeringen envisats med att stänga ner kärnkraften. Bara för drygt två veckor sedan stängdes Ringhals 1 för gott i ännu ett slag mot elförsörjningen i Södra Sverige.

  En högre elkapacitet är dessutom nödvändigt för att klara av omställningen till ett mer digitalt och klimatsmart samhälle. För att nå tuffare och högre mål med ökad elektrifiering av fordonsflottan måste vi ha en regering som firar och uppmärksammar Elens dag. En regering som tydligt ändrar inriktning från dagens el-fientliga utspel med nedläggning av kärnkraftverk och som inte skyller ifrån sig på elnätsägarnas ansvar. Alla skåningar som investerat i en elbil eller funderar på det kan inte med regeringens förda politik vara säkra på att det kommer att fungera.

  Regeringen brukar dessutom påpeka att det i norra Sverige finns ett elöverskott. Det är en klen tröst för skåningarna. Vi behöver mer el här och nu. Vi kristdemokrater är trötta på Anders Ygemans avsaknad av intresse för skåningarnas elförsörjning. Det är dags att ta ansvar för detta eller lämna över det till någon som är beredd att göra det. Elektricitet är en förutsättning för att vi ska kunna ha det liv och samhälle som vi har idag, för att ladda mobilen, laga mat eller att tvätta kläderna. Den kommer behövas ännu mer i framtiden för att även bilen ska kunna gå på el och för att vi ska klara av framtidens digitalisering, men det verkar Socialdemokraterna och Anders Ygeman strunta i.

  Per Einarsson (KD) regionråd
  Lars Lundberg (KD) regionpolitiker