• För att få bort köerna till bup krävs mer än pengar!

  Rädda barnen sätter fingret på en viktig fråga när de lyfter oron för att barn och unga med psykisk ohälsa inte får snabb hjälp och behandling i Skåne (Aktuella frågor 15/4).

  När Kristdemokraterna och Allians för Skåne tog över styret i regionen 2018 var köerna till barn- och ungdomspsykiatrin redan ett faktum. Vi såg och ser fortfarande behovet av kraftfulla åtgärder för att få bort köerna.

  Det är oacceptabelt att barn ska behöva vänta i månader och ibland år för att få den hjälp de behöver. Därför har Kristdemokraterna i samarbetet med de övriga allianspartierna, Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna, drivit och fått igenom satsningar på flera miljoner kronor för att det ska gå snabbare att komma till bup.Tillsammans med alliansen har vi tagit hjälp av privata aktörer genom att upphandla både utredningar och behandlingar. Allt för att barn inte ska behöva fastna i en ny vårdkö efter att de fått en diagnos.Nyligen beslutade Region Skånes psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnd på Kristdemokraternas initiativ om ytterligare åtgärder: Ett medicininsättningsteam ska under 2022 fokusera särskilt på att snabbt sätta in rätt medicin och hjälp till barn som har fått en diagnos.

  Men för att långsiktigt få bort köerna krävs mer än pengar. Som Rädda barnen mycket riktigt nämner är det ett stort problem att det är ont om personal på flera mottagningar inom bup. Det råder brist inom flera yrkeskategorier, till exempel psykologer, barnpsykiatriker och specialistsjuksköterskor.Därför är det viktigt att Region Skåne är en attraktiv arbetsgivare och fångar upp nya medarbetare redan under deras utbildning. Både politiker och tjänstemän har tagit flera nya initiativ under denna mandatperiod. Det senaste är att utöka bups utbildningsmottagning där sjuksköterske- och psykologstudenter under handledning får ta emot och arbeta med barn med psykisk ohälsa. Utbildningsmottagningen har fått gott betyg av studenterna och utvärderingarna har visat att många studenter kan tänka sig att jobba inom barn- och ungdomspsykiatri efter sin examen. Kristdemokraterna vill också införa en trohetsbonus för vårdens trotjänare, betald specialistutbildning för sjuksköterskor, öka personalens inflytande och se över schemaläggningen, inte minst för att familjens livspussel ska fungera.

  Per Einarsson, gruppledare för Kristdemokraterna i Region Skåne och ordförande i regionens psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnd.

  Texten har också publicerats i HD/Sydsvenskan 2/5 – 2022