• För ett år sedan skördades pandemins första dödsoffer

  Idag för exakt ett år sen fick Skåne sitt första dödsfall på grund av covid-19. Fram till den 10 mars 2021 har 1608 skåningar dött och siffran fortsätter stiga för varje dag i en av de svåraste utmaningar skånsk sjukvård någonsin ställts inför.

  Det var nog inte många som för ett år sedan kunde ana vidden av smittspridningen i samhället, det stora antalet döda och hur tuff belastningen skulle bli på vår gemensamma välfärd. Det har varit en stor omställning och det finns många viktiga erfarenheter att ta med sig framöver. Särskilt personalen har gjort makalösa insatser.  Nu är det dags att ge dessa välfärdens hjältar rätt förutsättningar för att kunna fortsätta sitt outtröttliga arbete. Vi måste ta vara på lärdomarna efter pandemin, följa upp förändringarna och göra strukturella förändringar inom den svenska sjukvården. Medan en majoritet av Sveriges partier envist värnar om den rådande ordningen vill Kristdemokraterna gå före och göra århundradets sjukvårdsreform.

  Sedan 1863 har svensk sjukvård i grunden sett likadan ut och det är orimligt att inte ens fundera över modernisering och förändring. Coronakrisen har tydliggjort bristerna i det nuvarande systemet. Problem och otydlighet har präglat insatserna under pandemin och vi behöver fundera på hur vi ska vara rustade inför nästa kris. Frågan är inte om den kommer utan när. Då kommer vårt gemensamma välfärdssystem återigen sättas på prov.

  För att göra verklig skillnad, ge personalen rimliga förutsättningar långsiktigt och få bort köerna i skånsk sjukvård behöver hälso- och sjukvården reformeras i grunden. Vi måste våga erkänna att den nuvarande sjukvårdsorganisationen från artonhundratalet kommit till vägs ände. I Skåne har vi ett fokuserat arbete på att beta av köer, men pandemin har påverkat tillgängligheten, vilket är rimligt när Region Skåne haft sitt tuffaste år någonsin. Under 2020 har akuta insatser för att rädda liv och hålla sjukvården undan kollaps fått prioriteras.

  Men vi är inte sämre än att vi kan medge faktum: köer och ojämlikhet mellan regioner fanns även när Kristdemokraterna var med och styrde. Det ligger i systemets natur. Därför behöver systemet byggas om. Den insikten ligger bakom flera av våra grannländers sjukvårdsreformer på senare år. Norge har flyttat sjukvården från sina regioner till staten och Danmark har omvandlat sina tretton län till fem och flyttat finansieringen av vården till staten. Få länder går motsatt väg, från statlig styrning till den regionala uppdelning som Sverige har.

  Arbetet kan inledas direkt när en ny borgerlig regering tar över efter den 11 september 2022. Vi kan visa att vårdköer inte är en naturlag, som det blivit i Socialdemokraternas Sverige. I Skåne gör vi vår del av arbetet men det behövs nationella beslut som vi hoppas och tror på efter ett maktskifte i Stockholm. Det är inte rimligt att patienter och personal blir lidande på grund av att politiker hellre bevakar sina positioner än vågar utveckla och förbättra vården för skåningarna.

  Per Einarsson (KD) regionråd för Kristdemokraterna i Skåne

  Anders Lundström (KD) regionråd för Kristdemokraterna i Skåne