• Kärlek är ett grundläggande behov

  Det finns ett uttryck som lyder ensam är stark. Men vi människor är inte starka ensamma.

  Kärlek och gemenskap är tvärtom ett av våra grundläggande behov. Vi behöver varandra för att må bra. Idag på Alla hjärtans dag firar vi kärleken och det är ett bra tillfälle att uttrycka vår kärlek till dem vi älskar, men kärlek och gemenskap behövs varje dag på året.Alltför många människor i Skåne lever utan båda delarna. 15 procent av befolkningen i södra Sverige saknar en nära vän som de kan prata med om vad som helst visar siffror från SCB. Bland män är andelen högre: 18,6 procent. I hela Sverige handlar det om nästan 1,2 miljoner människor som saknar en nära vän. Ensamheten är ett problem i alla åldrar men andelen svenskar som känner sig ensamma är störst bland unga och äldre. För några år sedan redovisade SCB att 35 procent av kvinnorna och 20 procent av männen över 85 år känner sig ensamma. Än mer hjärtskärande blir sifforna om man ser hur antalet besökande på begravningar har utvecklats. 1990-2016 minskade det genomsnittliga antalet deltagare på en begravningsgudstjänst från 49 till 24 personer.Ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa är stora samhällsproblem som funnits tidigare, men som Covid-19 pandemin på ett tydligt sätt har fört fram i ljuset. Nu när vi är på väg ut ur pandemin är det viktigt att vi drar lärdom av det vi har sett och att vi politiskt gör vad vi kan för att bekämpa problemen. När det gäller ensamhet finns goda exempel från andra länder att titta på. I Storbritannien, vars regering till och med har utnämnt en ensamhetsminister, har man börjat använda sig av SAR – Social aktivitet på recept. Genom att en läkare ordinerar social aktivitet uppmuntras patienten ta del av befintliga aktiviteter i närområdet. Sedan SAR började skrivas ut i Storbritannien har de äldres upplevda ensamhet minskat märkbart, och som en positiv följd även antalet återbesök på vårdcentral och akutmottagning.SAR bygger på att det finns ett gott samarbete mellan hälso- och sjukvården och civilsamhället runt omkring. Inom flera områden i Region Skåne finns en lång och god tradition av samverkan med civilsamhället som kan utvecklas ännu mer. Civilsamhällets gemenskaper är avgörande för att motverka ofrivillig ensamhet och skapa relationer mellan människor.

  Mellanmänskliga relationer är inget som politiken varken kan eller bör reglera. Men en god politik kan skapa bättre förutsättningar för samhällsgemenskap genom att erbjuda stöd och insatser, utforma boendemiljöer med mötesplatser som uppmuntrar till social samvaro, inte minst för äldre, och stärka civilsamhället och familjen.

  Men den viktigaste insatsen är den du kan göra som medmänniska. Idag är det kärlekens dag, om du har någon du älskar så glöm inte att visa det. Men skänk också en tanke till alla dem som inte har någon att prata med eller vandra med genom livet. Kanske har du en släkting eller gammal vän som du vet är ensam – våga ta kontakt, våga prata med dem. Det är aldrig för sent att visa omtanke och fråga hur din medmänniska mår.

  Per Einarsson (KD), ordförande i Psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden och gruppledare för Kristdemokraterna i Region Skåne.

  Texten publicerades också i Norra Skåne, Skånska dagbladet, Kristianstadsbladet, Ystad Allehanda och Trelleborgs Allehanda 14/2 – 2022