• KD: Bygg fler småhus – för familjernas skull.

  DEBATTARTIKEL: Folk ska kunna känna sig och vara trygga. Våra svenska trädgårdsstäder är boendemiljöer som är formade utifrån människans behov av naturen, ett sammanhang och en plats att kalla sin egen. Studier visar också att barn som växer upp i småhusområden har bättre kognitiv, fysisk och social utveckling. Det handlar bland annat om att tätbebyggda staden med buller, dåliga luft och trångboddheten är påfrestande för barnen.

  För den som har möjlighet, blir det därför ett ansvarstagande beslut för familjens framtid att köpa ett hus. Vi kristdemokrater vill att fler ska kunna uppnå den drömmen och står redo med politik för ökat byggande och ökat eget ägande.

  Men vissa ser den förtätade, urbana staden som ett självändamål. Inte sällan handlar det om politiker som tror att världen kretsar kring vad som händer i Stockholm.

  Januaripartiernas främsta åtgärd för att öka bostadsbyggandet är att subventionera hyresrätter. Det saknar ambition och har även visat sig ineffektivt. Det svarar inte heller upp mot vad svenskarna vill se.

  Ända sedan mätningarna började på 1950-talet har en klar majoritet av svenskarna vill bo i småhus. Även unga delar denna vision.

  Närheten till familj, grönska och till ett hem som är mer än en sovplats ges av att bo i småhus. Närheten till ytor för spontan lek och till en gemenskap som inte bygger på köpkraft kan inte områden med tätbebyggda höghus erbjuda.

  Kristdemokraterna lägger grunden för ett ökat småhusbyggande i Sverige. Hela landet ska leva.

  Larry Söder, (KD) riksdagsledamot  och bostadspolitisk talesperson

  Mats Svensson (KD) Vice ordförande Kultur och fritidsnämnden Trelleborg